Filmpjes Wereldraad

De Wereldraad van Kerken is begonnen met het uitzenden van korte filmpjes, waarin onderdelen van het werk naar voren worden gebracht. Onder de titel ‘The WCC Talk Show’ zijn er sinds 9 oktober inmiddels zes filmpjes geplaatst. Olav Fykse Tveit vertelt over zijn reizen in het kader van de oecumene. Dr. Clare Amos gaat in op interreligieuze relaties. En zo zijn er meer filmpjes opgenomen waarvan de meeste een lengte hebben van ongeveer zes minuten duren.


Diverse filmpjes geven een toelichting op het programma. De filmpjes zijn opgenomen tijdens een bijeenkomst waarin veertig professionals vanuit diverse continenten een toelichting hebben gegeven op hun werkzaamheden. Zo komt het kinderprogramma aan de orde en de solidariteit met de Palestijnse christenen.


Het tot nu toe laatste filmpje gaat over de geplande nieuwbouw die onder de naam ‘Green Village’ het licht zal zien, een ambitieus bouwplan op de grond van de Wereldraad van Kerken. ‘Een belangrijk project voor Geneve, en voor de Wereldraad’, legt Elaine Dykes, financieel directeur van de WCC uit. Dykes verwacht dat de spade in 2019 in de grond gaat en dat het ongeveer tien jaar duurt totdat alle plannen zijn gerealiseerd. Klik hier

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl