Contextueel bijbellezen in India (2)

Ds. Veronique Lindenburg is één van de deelnemers aan een studiereis naar India. Contextueel Bijbellezen staat tijdens de reis centraal. Een eerste impressie plaatsten we eerder (klik hier). Nu weer nieuwe ervaringen.

Het programma wordt voortgezet in het Henry Martyn Institute in Hyderabad (HMI). Het motto van het HMI is: Vrede is het doel, rechtvaardigheid het toekomstbeeld, verzoening de methode. Zie ook http://www.hmiindia.org/. Pluraliteit in een cultuur, zegt directeur ds. dr. Packiam Samuel, brengt verrijking tot stand. Ook diverse godsdiensten hebben zo hun aandeel in de cultuur. Het HMI biedt een brede studie met inbegrip van de verschillende godsdiensten aan en brengt daarmee ook mensen van verschillende achtergronden met elkaar in contact. Bij conflicten biedt het HMI behalve kennis ook praktische hulp.


Vier ochtenden worden wij getrakteerd op een inleiding op contextueel Bijbellezen door ds. dr. D. John Samuel Ponnusamy. Hij is oudtestamenticus en momenteel voorzitter van de Society for Biblical Studies in India met protestantse en orthodoxe deelnemers. Het lukt hem ons met verbazing naar bekende teksten te laten kijken. Zó kan het dus zijn als je de context van mensen serieus neemt in de ontmoeting met de Bijbel. Zó is het is voor mensen in India.

Bijvoorbeeld bij de bespreking van: Het boek Exodus gaat over het volk en leiderschap, dit is met elkaar verbonden, voor Israël en alle volken. Uiteindelijk gaan we allemaal richting vrijheid, dat is de bedoeling van het leven. Jozef was een vervelende man, met verlangen naar macht. Zijn broers waren hem liever kwijt dan rijk. Toch wordt hij hun redder, maar daarna raken ze in slavernij en is het Mozes die hen bevrijdt! Het brandend braambos in Exodus 3 is een raadsel. Maar wat is normaal en wat vinden we normaal?

1 Koningen 19:1-21, altijd te lezen in het geheel van 1 Kon. 18 en 19. Elia is gevlucht, God ontmoet hem op die vlucht. Waar is God nu, “in the sound of silence”(Simon&Garfunkel)? Hierna is Elia’s werk beëindigd en het geloof veranderd, het mag niet meer absoluut zijn, het is aan ons het te ontdekken en gehoorzaam te zijn als zich nieuwe inzichten openbaren. “The Bible has seven faces” (“De Bijbel heeft zeven gezichten”) zegt de inleider.

De uitdaging voor ons als westerse deelnemers is natuurlijk: hoe zouden deze bekende teksten zich in onze context kunnen ontvouwen? Hoe zouden wij er als lezer dichterbij kunnen komen? Is het mogelijk dat wij onze historisch-kritische leesmethode even aan de kant zetten om met andere oren naar die teksten van lang geleden te luisteren en de verhalen met andere ogen voor ons te zien? En zal dit iets voor ons toevoegen? Ik denk dat dat zo is. En dat de éne methode de andere niet hoeft uit te sluiten. Wel dat je ze in het begin apart toepast. In een latere fase van je omgang met de Bijbel kunnen de verschillende methodes een verbintenis aangaan.

Uit eigen ervaring zeg ik: je zult er zelf voordeel van hebben en je hoorders en gesprekspartners ook. Onze groep, vanuit Kerk in Actie, verbonden met de Protestantse Theologische Universiteit en de VU en gemeentepredikanten van de PKN, in gesprek met India en omgeving, was geraakt en heeft verlangen naar meer.

Veronique Lindenburg, predikant Naarden

Foto's:

1. Uitstapje naar lokale bezienswaardigheid, op de voorgrond rechts dr. Monodeep Daniel, leider van de Delhi Brotherhood Society
2. Spreker ds. dr. D. John Samuel Ponnusamy en zijn vrouw
3. Deelnemers uit Noord-India onder het motto van het HMI


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl