Amsterdam, 19 oktober 2017: Samenwerking met migrantenkerken

De Raad van Kerken Amsterdam gaat de samenwerking met de migrantenkerken verder uitbouwen. Dat is de conclusie van een overleg met ir. Anmar Hayali, coördinator van SKIN Nederland, de landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken. Hij was als gast aanwezig op de Algemene Vergadering van 21 september 2017 van de Raad van Kerken Amsterdam. Ook twee bestuursleden van SKIN en enkele vertegenwoordigers van migrantenkerken en –parochies waren daarbij. 

Anmar Hayali gaf een schets van de geschiedenis van SKIN, een overzicht van migrantenkerken en internationale kerken en van de belangrijkste speerpunten van SKIN. Hij gaf vanuit zijn ervaringen diverse aanwijzingen hoe we ook als Raad meer contact met deze kerken kunnen krijgen. In het nagesprek werd de intentie uitgesproken als RvKA en SKIN in Amsterdam te gaan samenwerken. Binnenkort wordt daar verder over gesproken. Zie ook deze presentatie van SKIN [PDF].

Website: www.rvkamsterdam.nl

Foto: Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl