Contextueel bijbellezen in India

Contextueel Bijbellezen is de Bijbel lezen vanuit de leefwereld van de lezer. De Protestantse Kerk in Nederland biedt er nu een cursus over aan en de Protestantse Theologische Universiteit (PthU) is in samenwerking met de VU het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie gestart. Vanuit de behoefte het concept van contextueel Bijbellezen verder te verkennen is deze week een groep van zes Nederlandse theologen en gemeenteleden in India. Ds. Veronique Lindenburg is één van hen. Zij vertelt over haar ervaringen.


Wij hebben een goed programma en onderdak gevonden bij het Henry Martyn Institute in Hyderabad (HMI). Het HMI is een opleidingsinstituut voor interreligieuze samenwerking, een van de weinige in de wereld. Het initiatief voor deze reis ging uit van Kerk in Actie in de persoon van Corrie van de Ven. Aan de Nederlandse groep van zes werden nog deelnemers toegevoegd uit de VS, Noord-India, New Delhi en Myanmar.


De eerste twee dagen brengen we na een reis van 350 km, 7 uur in de bus, door bij 2 interessante projecten van ds. dr. Daniel Premkumar. Allereerst het Faith Home for Children Overcoming HIV and Aids. 45 Kinderen van 0-18 jaar en verbonden door genoemde infectie of ziekte en ook nog wees, met hindoe en moslimachtergrond, hebben hier een warm thuis gevonden. Ds. Premkumar woont letterlijk tussen hen in.


We worden verwelkomd met verbaasde blikken en een dans op een psalm. Daarop volgt een contextuele Bijbelstudie over Genesis 3.


De volgende dag bezoeken we het Life Giving Agricultural Center. Ds. Premkumar werkt hier vanuit zijn passie voor sociale gerechtigheid en ecologische landbouw. Het is een ontmoetingsplaats voor boeren uit de regio rond deze thema's. Deze ochtend doen we samen met de Indiase boeren contextuele Bijbelstudie rond 1 Cor. 11:23-26 over de Tafel van de Heer en vieren met elkaar. De roti van het graan van deze boeren wordt gedeeld en rode limonade gedronken. In het Avondmaal gaat het om breken en delen. Jezus deed het ons voor, met alledaagse middelen. Zo zouden wij moeten leven. Op die manier zou de aarde een rechtvaardige en gezonde plaats voor allen kunnen zijn.


Veronique Lindenburg, predikant Naarden

Foto's: Impressie van groepswerk en natuurlijk ook een groepsfoto


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl