Vernieuwing start in Grand Rapids

De World Communion of Reformed Churches (WCRC) zal haar oprichtingsvergadering houden in 2010 in Grand Rapids in Michigan. Dat vertelde dr. Margriet Gosker tijdens een bijeenkomst van de Beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken.

Dr. Gosker levert een bijdrage aan de voorbereidingen; onlangs kwam men in Utrecht bijeen en er staan nog ontmoetingen op stapel in respectievelijk Grand Rapids (januari 2009) en Geneve (mei 2009). Het gaat daarbij onder meer over de formulering van de grondslag van de nieuwe World Communion, een fusie van twee wereldbonden, de World Alliance of Reformed Churches (WARC) en de Reformed Ecumenical Council (REC).

De World Alliance of Reformed Churches (WARC) en de Reformed Ecumenical Council (REC), hervormde/gereformeerde wereldbonden, besloten in 2007 om samen één nieuwe organisatie te vormen. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is lid van beide organisaties. De Remonstrantse Broederschap is aangesloten bij de WARC.

De aanzet tot de fusie werd in 2005 gegeven toen algemeen secretaris van de WARC, dr. Setri Nyomi, te gast was bij de assemblee van de Reformed Ecumenical Council (REC) in Utrecht. De basis van de WARC ligt in de 19e eeuw. De REC is opgericht na de Tweede Wereldoorlog. De World Communion of Reformed Churches zal 80 miljoen hervormde/gereformeerde christenen vertegenwoordigen. De lidkerken van de WARC hebben 75 miljoen leden, in 124 kerken in 107 landen. De REC-lidkerken hebben 12 miljoen leden, in 39 kerken in 25 landen. Een groot aantal lidkerken van de REC is tevens lid van de WARC. 

Foto: De man rechts achteraan is Cliff Kirkpatrick, huidige president van de WARC, de man voor hem in het rode shirt is Peter Bergdorff, huidige president REC, de vrouw naast hem is Margriet Gosker.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl