Amsterdam, 5 november: Groninger kerkdienst

Op zondag 5 november 2017 wordt voor de elfde keer een Groninger kerkdienst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam gehouden. Het thema van deze dienst is ‘Wat is wies?’. Centraal staat het verhaal van de vijf dwaze en de vijf wijze maagden uit Mattheüs 25. Voorganger is de Amsterdamse dominee Harry Donga. De liturgie van de dienst (schriftlezingen, liederen, preek, gebeden, etc.) is helemaal in het Gronings.

Optreden Groningse zangeres Marlene Bakker
De Groningse zangeres Marlene Bakker treedt op in de dienst met ondersteuning van gitarist Bernard Gepken en toetsenist Arjen de Bock. Marlene Bakker zal onder andere haar – ook in 2012 in de Oude Lutherse Kerk gezongen – aardbevingslied ‘Loat Grunnen nait zakken’ zingen.

Voorprogramma Oude Groninger Kerken
De Stichting Oude Groninger Kerken verzorgt om 10.15 uur een voorprogramma waarin ze een korte presentatie geeft van haar werk. Verder is er een fototentoonstelling over de Oude Groninger Kerken welke voor en na de dienst kan worden bezichtigd.

Collecte voor Wereldhuis
De collecte is voor het Wereldhuis, een ademplek voor migranten zonder papieren, www.wereldhuis.org, en de onkosten van de dienst.

Kovvie en kouke
Na de dienst wordt het Gronings volkslied gezongen en is er koffie en Groninger koek (kovvie & kouke). Ook is er dan de mogelijkheid om mee te doen met een rondleiding door archivaris en vertelwonder Wim Bos. De dienst wordt jaarlijks bezocht door enkele honderden mensen die een band hebben met Groningen, maar in het Westen wonen.

Op een rijtje:
Datum: zondag 5 november 2017
Aanvangstijd: 10.15 uur voorprogramma Stichting Oude Groninger Kerken, waarna om 10.30 uur de kerkdienst begint. De kerk is vanaf 9.45 uur open.
Plaats: Oude Lutherse Kerk, Spui, Amsterdam (Singel 411).
Er is een crèche.

Informatie: Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, website: www.diaconie.com

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl