Nieuwsbrief Week van gebed 2018, nr. 2

Wij willen u met deze nieuwsbrief informeren over de Week van gebed in 2018. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor mensen die actief betrokken zijn bij de voorbereiding ter plaatse in lokale raden van kerken, parochies en gemeenten, en liturgiegroepen. U heeft zich voor deze nieuwsbrief opgegeven, of u heeft in het verleden materiaal besteld.

Ideeën welkom: inspireer elkaar
Heeft u goede ideeën die wij in de nieuwsbrief kunnen vermelden? Wij zijn graag het doorgeefluik naar anderen ter inspiratie. Mail ons via rvk@raadvankerken.nlWeek van gebed komt in het vizier
Het bureau van de Raad merkt het aan de bestellingen. De vredesweek voorbij, de Week van gebed naderbij. De liturgiecommissies gaan aan het werk, boekjes en posters worden volop afgenomen. U kunt materiaal bestellen (bestelformulier), maar ook downloaden (klik hier).

Kinderen en tieners
De kinder- en tienerfolder is eind oktober beschikbaar. Een handreiking voor de kindernevendienst/zondagsschool is te vinden op de website van de Raad: klik hier. Anneke van Wijngaarden zorgde voor de tekst.

Meditatie
Op de website inmiddels ook een meditatie van Klaas van der Kamp. Over de tocht door de Schelfzee, over geloofsvertrouwen. 'Je kunt je zorgen hebben in je persoonlijk leven. Je kunt je vragen hebben bij de traagheid in kerkelijke eenheid. Je kunt twijfels hebben of de samenleving ooit werkelijk voor recht en gerechtigheid zal kiezen. Bij al die aanvechtingen bemoedigt de tekst ons. Laten we die ene stap richting Schelfzee dan maar zetten.' Voor de hele tekst: klik hier.

Bloemschikken
Voor het bloemschikken werden voorbeelden gemaakt van mogelijkheden door Charlotte Kwak (http://www.symbolischschikken.nl/). Het beeld dat naar voren komt in het materiaal van de christenen uit het Caribisch gebied is dat van de rechterhand van God. De rechtvaardige, sterke hand die het volk samenbindt. Die het volk Israël door de zee leidt. Twee grote bladeren als de handen van God, met kleurrijke bloemen die symbool zijn voor de kleurrijke volken in het Caribisch gebied. Voor meer informatie: klik hier.

Vertalingen Exodus 15:1-21
Op de website zijn bestanden (pdf) geplaatst met vertalingen van het centrale bijbelgedeelte van de Week van gebed. Exodus 15:1-21 in het Hebreeuws, Vulgaat (Latijn, versie Vaticaan), Spaans (taal Caribisch gebied), Engels, NBV, Willibrord-vertaling, Twents, Gronings en Fries: voor wie daaruit wil putten. Klik hier.

Meer
Voor het materiaal van MissieNederland: zie www.weekvangebed.nl. Materiaal van MissieNederland is beschikbaar vanaf eind oktober.


Raad van Kerken in Nederland - Kon. Willhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort. Af- en aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via rvk@raadvankerken.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl