Enkhuizen lustrumt mee

Enkhuizen is één van de plaatsen waar in het voetspoor van de landelijke Raad van Kerken 40 jaar geleden een locale Raad van Kerken is gestart. Het lustrum werd vrijdag 31 oktober gevierd, eerst met het slaan van stellingen op de deuren van de kerken. Later met een plechtigheid in de Zuiderkerk, waarbij voorzitter pastoor Henk Schoon van de Raad van Kerken het eerste exemplaar van het boek '40 jaar Raad van Kerken Enkhuizen' aanbood aan burgemeester Jan Baas.

In Enkhuizen was er destijds al enkele jaren een Oecumenische Raad. Het lukte in 1968 om deze plaatselijke Oecumenische Raad om te zetten naar een Raad van Kerken. Er deden zes kerken mee: de Oud-Katholieke parochie, de Rooms-Katholieke parochie, de Doopsgezinde Gemeente, de Hervormde Gemeente, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Later trad ook het Leger des Heils toe, terwijl in de loop van de jaren tachtig de Zevende-Dags Adventisten als gastlid mee gingen doen. Er zouden de volgende jaren de nodige wijzigingen volgen, want aan levendigheid heeft het in Enkhuizen nooit ontbroken.

Oecumene in kwadraat

De jubileumuitgave beschrijft een keur aan activiteiten. We pikken er één uit. De Raad van Kerken onderhoudt contact met de Islamitische Gemeenschap in Enkhuizen. Men is over en weer bij elkaar op bezoek geweest.

Wie trefwoorden op internet intypt zal al snel ontdekken dat de oecumene bij de voorgangers in het bijzonder is aangeslagen. De oud-katholieke pastoor Henk Schoon deelt het leven namelijk met de protestantse dominee Idelette Otten. Zij behoren tot de tien stellen die aan het woord komen in het boek 'Het duivels kussen', waarin journaliste Pauline Weseman gemengd-gehuwde voorgangers beschrijft.

Tijdens het jubileum bracht de algemeen secretaris van de Raad van Kerken de felicitaties over van de landelijke Raad.

Foto: Pastoor Henk Schoon tijdens de gesprekken met de islamitische gemeenschap

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl