Utrecht, 26 oktober 2017: Luthers stellingen herlezen

In samenwerking met Tilburg School of Catholic Theology en het Cardinal Willebrands Research Centre organiseert de Katholieke Vereniging voor Oecumene op donderdagmiddag 26 oktober 2017 een dispuut over de betekenis van de Stellingen van Maarten Luther in verleden en heden.

Deze bijeenkomst wordt gehouden aan de Tilburg School of Catholic Theology, Bonifaciushuis, Nieuwe Gracht 61 te Utrecht. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt. Aanmelding vooraf vóór 13 oktober 2017 via bureautst@uvt.nl

Download de uitnodiging

Afbeelding: persbericht Katholieke Vereniging voor Oecumene, ‘s-Hertogenbosch, www.oecumene.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl