Richard de Vree over Kerkproeverij

Dit weekend van 9 en 10 september is het zo ver. De actie Kerkproeverij vindt plaats. Enkele prominente vertegenwoordigers uit de kerken legden we de vraag voor hoe ze tegen de campagne aankijken en wat ze zelf doen dit weekend. Vandaag iemand aan het woord van het Leger des Heils.

Majoor Richard W.E. de Vree (Operationeel Directeur van het Kerkgenootschap van het Leger des Heils): Waar ben jezelf op 10 september qua kerkdienst?


Richard W.E. de Vree: ‘Eerlijk gezegd, weet ik dat nog niet precies. In het kader van de Kerkproeverij….’Niemand heeft me nog persoonlijk uitgenodigd’. Zonder gekheid…ik ga die zondag zelf niet voor in een samenkomst en dan besluit ik pas op het laatste moment wat te doen. Waarschijnlijk wordt dat mijn thuisgemeente, het Leger-des-Heils-korps in Almere, maar wellicht bezoek ik een omliggend korps waarvan ik weet dat het meedoet aan ‘ Kerkproeverij’. Ergens wil ik me die zondag laten verrassen, terwijl ik me tegelijkertijd realiseer, dat de zondag van de ‘Kerkproeverij’ een afspiegeling zou moeten zijn van een reguliere samenkomst. Anders gezegd…dat als die bewuste samenkomst goed ‘gesmaakt’ heeft en ik de week daarop besluit nog eens terug te gaan hetzelfde ‘proef’. Dat is volgens mij de grootste uitdaging van Kerkproeverij…die speciale zondag naar meer laten smaken en de week daarop degene die naar meer verlangt opnieuw te laten genieten van een goed smakende viering.

Maar wacht even…ik moet mezelf tot de orde roepen….want ik ben niet degene die uitgenodigd en verrast zou moeten worden. Nee, het is mijn taak om zelf iemand uit te nodigen in de hoop dat diegene iets proeft van Hem in wie ik met mijn hele hart geloof, iets proeft van de Heer van het leven en vervolgens naar meer verlangt van Jezus! 
Zachtjes bid ik, dat dit de uitwerking van Kerkproeverij mag zijn bij iedereen die wordt uitgenodigd en dat de zondag daarna niet teleurstelt’.

Voor meer uitspraken over de campagne van leidinggevenden in hun kerk: klik hier

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl