Dick Schoon over Kerkproeverij

Het is bijna zover. Dit weekend van 9 en 10 september vindt de actie Kerkproeverij plaats. Enkele prominente vertegenwoordigers uit de kerken stelden we een vraag: wie ze uitnodigen en hoe ze inspelen op kerkproeverij.

Bisschop Dick Schoon (afgevaardigde secundus vanuit de Oud-Katholieke Kerk aan de Raad van Kerken): Hou je zelf in je diensten rekening met Kerkproeverij?


Dick Schoon: ‘Mijn eerste reactie was: ‘Natuurlijk niet!’ Een boze tong zouden zeggen: ‘Kijk, daar heb je zo iemand, die wegzweeft in een weliswaar prachtige oud-katholieke hoogkerkelijke, maar voor nieuwkomers en gasten onbegrijpelijke en niet te volgen kerkdienst. Die wil de liturgische parels die hij zo angstvallig bewaakt, niet voor de zwijnen gooien. Die doet geen concessies om mensen over de streep te halen. Vind je het dan gek, dat er kerken leeglopen?’
De reden voor mijn reactie is echter een andere. Voor mij is een kerkdienst méér dan alleen die uiterlijke vormen van gemeenschappelijk Bijbel lezen, bidden en zingen, delen van brood en wijn, en ja: ook méér dan een goede toespraak van iemand die liefst wat verstand heeft van theologie. Dat méér zit er voor mij in, dat in en door al die uiterlijke kenmerken God dank wordt gezegd. En wil dat met alle problemen in de wereld en in het persoonlijke leven van kerkgangers niet een oppervlakkig ritueel worden, dan moet dat naar mijn eigen ervaring ook zorgvuldig gebeuren – anders houd je het trouwens op de lange termijn niet vol en wordt het een goedkoop kunstje, waarmee ik God voor mijn karretje span.
Als wij met Kerkproeverij mensen uitnodigen om een keer een kerkdienst mee te vieren, dan proberen we ze deelgenoot te laten worden in die dankzegging. Als ik concessies doe die ten koste gaan van de zorgvuldigheid waarmee de kerk die dankzegging gewoonlijk vormgeeft, dan ben ik gewoon niet eerlijk. Denk je nu werkelijk, dat wie op de uitnodiging van de Kerkproeverij ingaat, gek is? Als de aangepaste kerkdienst iemand zó aanspreekt, dat hij of zij nog een keer komt en zich dan geconfronteerd ziet met de gewone, maar lastiger liturgie, dan voelt die zich terecht bedrogen en gebruikt. Niet te veel concessies dus, maar een kerkdienst die als het goed is ‘gewoon’ al aansprekend en uitnodigend is.
Mijn tweede reactie, aan de eerste gelijk, is dus: ‘Jazeker, maar niet anders dan dat ik dat gewoonlijk doe!’ Zoals in elke kerkdienst moet ook bij Kerkproeverij de Bijbel verstaanbaar gelezen en uitgelegd worden, moeten liederen mee te zingen zijn, moet in de gebeden lief en leed doorklinken, en beleeft men in de eucharistie werkelijk deel te krijgen aan de verrezen Heer. Maar het belangrijkste is voor mij, dat in en door dat alles God wordt gedankt om het leven dat we in zijn naam met elkaar delen. Elke zondag dus Kerkproeverij!’

Voor meer uitspraken over de campagne van leidinggevenden in hun kerk: klik hier

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl