Karin van den Broeke over Kerkproeverij

In het weekend van 9 en 10 september vindt de actie Kerkproeverij plaats. Enkele prominente vertegenwoordigers uit de kerken stelden we een vraag: hoe ze tegen de campagne aankijken bij voorbeeld en wie ze uitnodigen.

Ds. Karin van den Broeke (afgevaardigde van de Protestantse kerk in de Raad van Kerken) legden we de vraag voor: Wat waren je eerste gedachten toen je van Kerkproeverij hoorde?


Karin van den Broeke: 'Kerkproeverij, wat een prachtige uitdrukking voor wat we als kerk eigenlijk altijd wel willen. Op lichtvoetige wijze laten kerken hiermee weten dat mensen ook zomaar eens binnen kunnen lopen om iets te proeven van wat zich in de kerk afspeelt. Want wat bestaan er veel beelden over 'de kerk' bij mensen die niet of niet meer in de kerk komen, beelden die volgens trouwe kerkgangers lang niet altijd recht doen aan wat er in de kerk te beleven valt. Prachtig om mensen uit te nodigen om eens te komen kijken of zij wel een juist beeld van kerk-zijn hebben. 'Kerkproeverij' roept ook iets op van: 'ik mag rustig proeven wat ik ervan vind, over smaak valt niet te twisten'. Die ongedwongenheid bevalt me goed.
Ik heb gemerkt dat er mensen zijn die de term 'Kerkproeverij' anders uitleggen: zij willen kerkgangers uitdagen om te proeven wat zich buiten de kerk afspeelt. Of juist als een gelegenheid zijn om eens een andere kerk dan je eigen vertrouwde kerk binnen te lopen. In alle gevallen is er sprake van ontmoetingen over grenzen heen.

Bij het uitgewerkte concept hoort dat mensen iemand uitnodigen om eens een keer met hen mee te gaan naar de kerk. Ik herken de schroom om die stap te zetten: ook ik nodig maar heel af en toe eens iemand uit om naar de kerk te komen. Tegelijkertijd is zo'n uitnodiging in mijn eigen geloofsgeschiedenis van groot belang geweest.

Ik ben benieuwd wie er allemaal de smaak te pakken krijgen. Ik kijk uit naar een uitgebreide menukaart tijdens de kerkproeverij.'

Voor meer uitspraken over de campagne van leidinggevenden in hun kerk: klik hier

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl