Weg, weg, weg, jij

Lezing door sociaal advocaat Pim Fischer

Hieronder vindt u de integrale tekst van de lezing over 'Weg, weg, weg, jij'  en drie andere beslissingen van de Raad van State, die sociaal advocaat Pim Fischer op 1 september 2017 hield in het Wereldhuis in Amsterdam.

En weer is er een wending in de rechtspraak. Dit keer een totaal onwaarschijnlijke. Ging het in het debat steeds om noodhulp, gaat het nu ineens over verblijfsrecht.

De staatssecretaris biedt noodhulp voorwaardelijk. Dat is de rechtspraak. Het idee is dat Nederland mensen die hier in nood zijn, maar dat zelf kunnen oplossen door te vertrekken niet hoeft te helpen. De praktijk is dat niemand aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wat er ook gezegd of gedaan wordt, uiteindelijk is de conclusie van de regievoerder van de DT&V: “weg, weg, weg, jij!.” En waarheen dan? Dat is de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling. “Ga weg, jij!”, volstaat echter vanaf 5 juli 2017 niet meer. De staatssecretaris moet uitleggen wat gedaan moet worden om te kunnen vertrekken en ondertussen wel opvang bieden. En lukt vertrekken, ondanks instructie nog steeds niet, dan moet de staatssecretaris ambtshalve beoordelen of verblijfsrecht moet morden verleend.

Om te kunnen begrijpen waarom de rechtspraak over noodhulp hier op uit is gekomen moeten we een stukje terug in de tijd. Gaan we vijf jaar terug. Naar het moment dat er uit de illegaliteit mensen zeggen: “we are here”. Dat is het moment dat ook publieke belangstelling ontstond en dat onder die druk burgemeesters en politici zich moesten uitlaten. In die context treft het ECSR op 25 oktober 2013 Immediate Measures.

Lees de gehele lezing van Pim Fischer via deze link [PDF]

Pim Fischer is advocaat sinds 1995. Zijn kantoor verdedigt de sociaal-economische rechten van uitgesloten groepen en voert regelmatig zaken inzake adequate opvang van ongedocumenteerden. Meer informatie: www.fischergroep.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl