Ruan Crew over Kerkproeverij

In het weekend van 9 en 10 september vindt de actie Kerkproeverij plaats. Alle lidkerken van de Raad van Kerken, aangevuld met enkele andere kerkgenootschappen, doen mee. Enkele prominente vertegenwoordigers uit de kerken stelden we een vraag: over hoe het zo gekomen is, hoe ze tegen de campagne aankijken en wie ze uitnodigen.

Rev. Ruan Crew (afgevaardigde van de Anglicaanse Kerk in de Raad van Kerken) : Had je als 'aanstichter' in de Raad van deze campagne, enig vermoeden dat het hierop zou uitdraaien, hoe is het zo gekomen?

Ruan Crew: ‘Het gebeurde tijdens een plenaire vergadering van de Raad van Kerken. De discussie ging over hoe de actieve marketing en promotie van individuele lidkerken ten koste kan gaan van andere kerken. Op basis van mijn eigen ervaring in de kerk van Engeland heb ik een opmerking gemaakt naar het programma ‘Back to Church Sunday, waar de denominaties hun verschillen terzijde schuiven, hun krachten bundelen en samen een nationale campagne opzetten. Ik stelde voor de contactpersoon Michael Harvey te benaderen, die de beweging stichtte. En zo is de bal gaan rollen.

De kerk van Engeland is een brede kerk, die tegelijk de eenheid koestert als een kernwaarde voor ons Anglicanen. We vinden ook missie belangrijk. En waar eenheid en missie in harmonie verkeren, zoals bij Kerkproeverij het geval is, kan de Heilige Geest nieuw leven blazen in het bestaan. Jezus bad dat we één zouden zijn, zodat de wereld zou weten dat de Vader hem had gestuurd. Loof God dat zijn gebed op dit moment en op deze manier beantwoord wordt'.

Voor meer uitspraken over de campagne van leidinggevenden in hun kerk: klik hier


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl