Dankdag : woensdag 1 november

Dankdag 2017 – Materiaal voor viering en gesprek

Op woensdag 1 november of de zondag erop volgend is het dankdag voor gewas en arbeid. Met het oog hierop heeft Kerk in Actie in samenwerking met de Raad van Kerken materiaal voor viering en gesprek gemaakt. Het materiaal verschijnt als het themakatern ‘Arbeid en zorg’.

Op het terrein zowel van betaalde arbeid als van zorg wordt veel van mensen verwacht. De verschuiving van ‘verzorgingsstaat’ naar ‘meer eigen verantwoordelijkheid’ geeft de combinatiedruk van arbeid én zorg nieuwe actualiteit. Een aantal jaren geleden was deze combinatiedruk met name een zaak van jonge ouders met kinderen. In het huidige tijdsgewricht is het combineren van arbeid en zorg voor velen een complexe opdracht geworden. De verwachting is dat dit alleen nog maar verder zal toenemen.

Op de dankdag staat Mattheüs (20:1-16) op het rooster, de gelijkenis over de werkers van het eerste en het laatste uur. De laatsten krijgen evenveel betaald als de eersten. Het raakt op dankdag aan de vraag of mantelzorgers niet met behoud van loon moeten kunnen? In tal van kerkelijke gemeenten is men betrokken bij de ondersteuning van mantelzorgers. Naast ondersteuning gaat het ook om het waken over de rechten van mantelzorgers en mensen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen. Het is goed om deze verschillende lijnen in een dienst op of rond dankdag eens samen te laten komen.

Het materiaal is voor € 3,50 (inclusief portokosten) fysiek te bestellen via rvk@raadvankerken.nl dan wel als download te vinden op
http://www.raadvankerken.nl/pagina/2483/samenleving.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl