Amsterdam, 21 september 2017: PG Zuidoost lid RvKA

De Protestantse Gemeente Zuidoost wordt lid van de Raad van Kerken Amsterdam

De Protestantse Gemeente Zuidoost heeft te kennen gegeven toe te willen treden tot de Raad van Kerken Amsterdam. De PGZO is al jaren actief betrokken bij de Taakgroep Vluchtelingen. In de Algemene Vergadering van de Raad in Amsterdam op 21 september 2017, zal het lidmaatschap officieel worden bevestigd.

De Raad van Kerken Amsterdam heeft in het recente verleden enkele belangrijke mutaties ondergaan. Prof. dr. Ruud Huysmans gaf lange tijd leiding aan de Raad in de hoofdstad. Ds. Henk Meulink heeft de voorzittershamer overgenomen en zet het goede werk van prof. Huysmans, onder meer door deze stap, met fris elan voort.

Dit past in het beleid van de Raad van Kerken in Nederland om zoveel mogelijk kerken bij haar werk te betrekken, als lid of als partnerorganisatie. Ook in andere steden en regio's in Nederland kunnen Raden, geïnspireerd door deze stap, zelf verbinding zoeken met kerken die nog niet zijn aangesloten. Zo worden wij als Christenen in Nederland steeds meer één Lichaam in Christus Jezus.

Deelnemende Kerken en Religieuze Gemeenschappen van de Raad van Kerken Amsterdam zijn:

 • Anglicaanse Kerk, Christ Church Amsterdam
 • Armeens-Apostolische Kerk 'Surp Hopi'
 • Christengemeenschap Amsterdam (gastlid)
 • Deutsche Evangelische Gemeinde Amsterdam
 • Dominicuskerk
 • Doopsgezinde Gemeente Amsterdam
 • De Duif, oecumenische basisgemeente
 • Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam
 • Evangelisch Arabische Gemeente in Amsterdam 
 • Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland
 • Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
 • Koptisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam
 • Leger des Heils
 • Oud-Katholieke Parochie Amsterdam
 • Pentecostal Council of Churches (samenwerkingspartner) 
 • Protestantse Kerk Amsterdam
 • Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
 • Remonstrantse Gemeente Amsterdam (samen met Vrijzinnig Protestanten in ´Vrijburg´)
 • Rooms-Katholiek Dekenaat Amsterdam
 • Russisch-Orthodoxe Parochie van de Heilige Nicolaas van Myra
 • Syrische -Orthodoxe Kerk van de Moeder Gods
 • Waalse Kerk Amsterdam

Verbonden Organisaties zijn:

 • Diaconie ELGA
 • Drugspastoraat
 • Protestantse Diaconie
 • Raad van Kerken Nederland
 • Raad van Kerken Noord-Holland
 • Raad van Kerken Amsterdam-Noord
 • Raad van Kerken Osdorp-Sloten
 • Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam
 • Samen ÉÉN Amsterdam

Bron (onder meer): http://rvkamsterdam.nl/protestantse-gemeente-zuidoost-wordt-lid-rvka

Afbeelding: Dam, Amsterdam. Foto: raadvankerken.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl