Handreiking bij financiŽle crisis

'We erkennen de noodzaak een levensstijl te kiezen waarbij 'genoeg' en 'eerlijke verdeling' sleutelbegrippen zijn'. Dat is één van de tien stellingen die de Raad van Kerken heeft opgesteld om het gesprek binnen kerken en parochies aan te gaan over de financiële crisis. De Raad biedt de stellingen aan via deze website. 

De Raad van Kerken krijgt allerlei vragen over de financiële crisis. Om de kerken te stimuleren het gesprek daarover te zoeken heeft het moderamen tien stellingen geformuleerd. Kerken kunnen de stellingen gebruiken om het gesprek over geld en cultuur rond financiën aan te gaan. De stellingen vormen niet de afronding van een discussie, maar beogen juist een referentiekader aan te reiken waarbinnen het zinvol kan zijn om het gesprek te starten. 

Er zijn vele deskundigen buiten de kerk die een zinvolle analyse van de financiële en de economische situatie geven. Voor de kerken is het het meest interessant te kijken naar wat een bijbels-theologische inbreng kan zijn. Kernbegrippen zijn daarbij geloof, vertrouwen en levensstijl. De kerken hebben geen eigen oplossing. De kerken hebben wel een visie op een sociale samenleving, ze hebben een opvatting over menswaardige verhoudingen in het licht van bijbelse oriëntatie en over pastorale nabijheid bij mensen die de dupe worden van een economische teruggang. De stellingen sluiten daarop aan.  

Naast de stellingen (zie hieronder 'financiële verkenningen') biedt de raad een twaalftal trefwoorden met daarbij verschillende bijbelfragmenten (zie hieronder 'financiële doordenkers'). Kerken en personen kunnen de fragmenten gebruiken voor de eigen meditatie over geld en de cultuur rond financiën en voor bezinnings- en gespreksgroepen. Gekozen is voor een meditatieve benadering, juist om de eigen positie gemakkelijker te kunnen inbrengen. Als trefwoord zijn onder meer opgenomen: behoefte, bezorgdheid, begroten, investeren en sparen. 

Plaatselijke kerken of parochies kunnen verder gebruik maken van de analyses die zijn opgesteld door respectievelijk de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk. De Remonstrantse Broederschap heeft de beraaddag op 14 maart 2009 gewijd aan het verwante thema over een rechtvaardige en duurzame economie.

De projectgroep Arme Kant van Nederland/EVA, onderdeel van DISK, en als projectgroep één van de geledingen van de landelijke Raad van Kerken heeft een notitie naar buiten gebracht onder de titel 'ethische reflectie'; Hub Crijns, de directeur van DISK, is de auteur. Ook deze notitie is hieronder beschikbaar.

Klik hier voor het document: 'financiële verkenningen' 

Klik hier voor het document 'financiële doordenkers'

Klik hier voor het document 'ethische reflecties van de Arme Kant van Nederland / Eva'

Wilt u reageren op één van de documenten? Plaats uw reactie hieronder.

 

Reacties: 1-5
Door Gast: Aart Neervoort @ 2008-10-29 10:05:18
Al te innemend
De kerken mogen nog wel steviger inzetten. Hoelang wordt er in de kerken al niet gezegd dat de economie een afgod is geworden? Waarom dan die innemende opstelling?
Door Gast: P.Peereboom @ 2008-10-29 11:29:19
Een nieuw financiŽel systeem.
De financiŽle crisis kan naar mijn mening opgelost worden wanneer geld weer een middel wordt en geen doel.
Tijd voor een nieuw fundament.
Banken dienen voor het verlenen van hypotheken en kredieten geen rente te berekenen, alleen personeelskosten.
Schulden worden dan sneller afgelost.
Verder is het verstandig alle belastingen af te schaffen.
Goed voor mens en economie.
De Overheid dient de publieke diensten te betalen.
Hoe komt de Overheid aan haar geld?
Omdat geld fiduciair is (berustend op vertrouwen) kunnen we de zon beschouwen als een grote diamant, licht wordt als hypothese verzilverd. Een beter fiduciair systeem bestaat niet.
Wie het licht vertrouwt, begrijpt zichzelf.
Een natuurlijke, bloeiende economie zal ontstaan.
Het doel heiligt de middelen.
Doel en middel vallen samen.
Door Gast: Henk @ 2008-10-29 13:15:50
Garantiestelling van Bos
Ik mis bij de stellingen een kritische uitspraak over de garanties die minister Wouter Bos nu afgeeft namens ons allen. En telkens als er weer een groep managers is geweest die rugdekking krijgt voor een paar miljard is de uitspraak: 'Het is een goede belegging die we met rente terugkrijgen'. Allemaal kwestie van vertrouwen.

Maar ons als kiezers wordt niet gevraagd of we bereid zijn die rugdekking te verlenen. En wat gebeurt er als Bos zich ergens vergist? Hoesten de gewone belastingbetalers dan het geld weer op?

Ik ben voor solidariteit, maar dit zit over het randje.
Door Gast: C. van Atten @ 2008-10-31 12:07:55
Mild
Het stuk 'FinanciŽle Verkenningen'is nogal mild. Veel mensen zijn het vertrouwen in de grote banken en verzekeraars kwijt. Vanwege hun grote graaigedrag en de sluwe producten mag dat van mij zo blijven, en mogen er stevige aanbevelingen komen voor banken met een ideologische doelstelling als Triodos-bank en ASN-bank. Opmerkelijk dat zij geen problemen kennen!
Drs. C. van Atten, Rijswijk
Door Gast: G. van der Linde @ 2008-11-01 13:43:32
Soft-profetisch
Het stuk "FinanciŽle Verkenningen" blijft naar mijn mening te veel steken in het doen van profetische stellingen en is daarom te soft voor een harde financiŽle wereld. Er zou een alternatief geboden moeten worden voor het ongebreidelde kapitalisme of aanbevelingen om grenzen te stellen aan het huidige liberale marktdenken. Er moeten binnen de kerken toch voldoende deskundigen zijn die een bijdrage kunnen leveren voor het ontwikkelen van een beter systeem of aanbevelingen voor een goed (inter)nationaal controleorgaan?
Ik vrees dat dit stuk dezelfde weg zal gaan als het Accra-document van de WARC, omdat het niet concreet genoeg is.
Drs. G. van der Linde, Harderwijk
Reacties: 1-5
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl