Amsterdam, 1 oktober 2017: Ondertekening Veiligheidspact

Raad van Kerken Amsterdam ondertekent Veiligheidspact tegen Discriminatie

In de Algemene Vergadering van 18 mei 2017 heeft de Raad van Kerken Amsterdam besloten het Veiligheidspact tegen Discriminatie te ondertekenen. Dit pact richt zich tegen 'fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen'. De ondertekening past in het Beleidsplan van de Raad om betrokken te willen zijn 'bij vormen van interreligieuze dialoog en samenwerking die een goed samenleven van mensen in al hun verscheidenheid in Amsterdam willen bevorderen'.

Het Veiligheidspact is in de afgelopen jaren in staat gebleken mensen uit verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen, met elkaar de dialoog aan te laten gaan en in het bijzonder snel en adequaat publiek stelling te nemen tegen vormen van fysiek geweld. Het belang daarvan wordt o.a. door de Burgemeester van Amsterdam onderkend. De Raad beschouwt de ondertekening niet als vrijblijvend. We zullen actief bijdragen aan de activiteiten van het Veiligheidspact.

De ondertekening zal plaatsvinden bij de bijeenkomst die het Veiligheidspact tegen Discriminatie ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan op zondagmiddag 1 oktober 2017 zal organiseren in de Westerkerk. De tekst van het Veiligheidspact en informatie over de activiteiten zijn o.a. terug te vinden op de facebook-pagina: www.facebook.com/veiligheidspact.

Afbeelding: Dam, Amsterdam. Foto: raadvankerken.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl