Emmen, augustus 2017: Een pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid

Nieuw boekje van de Raad van Kerken in Emmen

Binnenkort is het boekje 'Een pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid' beschikbaar, een nieuwe uitgave van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen te Emmen. Het wereldnieuws wordt overheerst door berichten over geweld, onderdrukking, rampen, honger en uitzichtloosheid. De Verenigde Naties doen wat ze kunnen om al dat leed te bestrijden. Soms wordt daarmee succes geboekt, soms gaat succes weer verloren. Vrede en gerechtigheid lijken onbereikbare idealen. 

In november 2013 riep de Wereldraad van Kerken haar leden op tot een pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid. Wat bedoelde de Wereldraad daarmee?

• Een pelgrimage is een reis langs bepaalde plekken die een bijzondere geschiedenis kenden. Plekken waardoor een pelgrim wordt geïnspireerd tot nadenken over levensvragen.
• Vrede omvat veel meer dan de afwezigheid van geweld. Vrede begint in het hoofd en hart van mensen. Vrede is een levenshouding waaraan voortdurend aan moet worden gewerkt.
• Ook gerechtigheid is veel meer dan het laten geschieden van recht. Gerechtigheid is een levenshouding van de ene mens ten opzichte van de ander. En ook aan die levenshouding moet voortdurend gewerkt worden.
• Een pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid is geen route naar een eindsituatie voor vrede en gerechtigheid, maar een oefening in het versterken van de levenshouding. 


Dit boekje beschrijft een pelgrimsroute langs bepaalde plekken in Emmen, die op het gebied van vrede en gerechtigheid een bepaalde geschiedenis hebben. Plekken waar mensen gewoond en gewerkt hebben of daar nog wonen of werken. Bijzondere mensen? Nee, juist niet. Het waren/zijn hele gewone mensen, die toch door de geschiedenis apart zijn gezet. Gewone mensen, die net als wij in vrede en gerechtigheid willen leven. Gewone mensen, die net als wij zijn geschapen naar Gods beeld. En toch….. werden zij ongewild door de geschiedenis bijzonder. Laten we daar telkens even bij stil staan.

Meer informatie: www.raadvankerkenemmen.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl