Voorbereiding CEC

De secretaris-generaal van de CEC (Europese Kerkenconferentie) vader Heikki Huttunen en één van zijn beleidsmedewerkers dr. Peter Pavlovic komen op 25 oktober naar Nederland. Ze zullen met vertegenwoordigers van de Raad van Kerken spreken over de situatie in Europa, de accenten die Nederland wil geven aan Europese samenwerking en de komende assemblee van de CEC in 2018 in Novi Sad. Er is beperkt ruimte voor mensen die gewoon uit interesse een deel van de gesprekken wil bijwonen. Men zal wel moeten kiezen voor het ochtendgedeelte of het middaggedeelte. U moet zich daarvoor opgeven via rvk@raadvankerken.nl . U krijgt dan per ommegaande bericht of er nog plaats is.

Het programma ziet er – onder voorbehoud - als volgt uit:


OCHTEND:

10.30 uur: Algemene oriëntatie op Europa
‘Where do we stand as churches in Europe?’
Heikki Huttunen zal een korte inleiding geven (15 minuten). Daarna geeft René de Reuver een eerste reactie. Vervolgens vindt er een zaalgesprek plaats, waar iedereen aan kan deelnemen.


11.30 uur: Focus op de kerk in Europa
‘What are the challenges referring to witness, justice and hospitality in Europe and in the Netherlands?
Heikki Huttunen zal een korte inleiding geven (15 minuten). Daarna volgt er een reactie vanuit de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap (5 minuten). Vervolgens vindt er een zaalgesprek plaats, waar iedereen aan kan deelnemen.


12.45 uur: Einde ochtendgedeelte


MIDDAGDEEL


14.00 uur: Focus op de samenleving
‘What challenges do we see for society referring to social relations, economy and sustainability?’
Peter Pavlovic zal een korte inleiding geven (15 minuten). Daarna volgt er een reactie vanuit de beraadgroep Samenlevingsvragen (5 minuten). Vervolgens vindt er een zaalgesprek plaats, waar iedereen aan kan deelnemen.


Ca. 15.30 uur: Einde middaggedeelte

Foto's:

1. Peter Pavlovic
2. Heikki Huttunen opent de deur voor een collega

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl