De ware Jozef

Het Nederlands Bijbelgenootschap en de IKON zijn ook op zoek naar de ware Jozef. Nadat eerder de AVRO een reeks programma's is gestart 'Op zoek naar Joseph' hebben NBG en IKON nu een site gestart waar hij te vinden zou zijn. De site heet www.wieisjozef.nl.

De AVRO heeft al enkele weken een programma op de buis waarin de hoofdrolspeler voor de musical 'Joseph and the amazing technicolor dreamcoat' wordt gezocht. De musical is geschreven door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. De verhaallijn is ontleend aan de bijbel. NBG en IKON bieden nu materiaal aan, waar de bezoeker hem beter leert kennen vanuit het bijbelverhaal in Genesis.

NBG en IKON willen met de site predikanten en andere geïnteresseerden een overzicht bieden van informatie over en toelichting bij Jozef. Sinds begin oktober wordt in verschillende kerken in Nederland gepreekt over Jozef. Dat komt door het Oecumenisch Leesrooster opgesteld door een werkgroep van de Raad van Kerken, dat in veel kerken gebruikt wordt.

Vanaf 22 november a.s. tot en met 12 juli 2009 is de musical te zien in verschillende Nederlandse theaters. De site www.wieisjozef.nl blijft online gedurende de tournee van de musical.

Op de foto de vrouw van Potifar beschuldigt Jozef terwijl ze verwijst naar zijn kleed; een afbeelding van Rembrandt te vinden in het Rijksmuseum in Amsterdam.
 

Hiernaast een afbeelding van Pieter Coecke van Aelst te vinden in het Catharijne Convent te Utrecht.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl