Engagement van God

Enkele weken lang prijkte de vraag op deze site: 'Heeft het gebed concrete effecten in de samenleving'? Liefst 71,4 % van de bezoekers van deze site reageerde met: 'Ja, God laat zich engageren'. Een minderheid van 20,2 % drukte op de knop: 'Misschien ietsje'. En slechts 8,3 % gaf aan dat het gebed los staat van concrete effecten in de samenleving. In totaal hebben 84 mensen de poll ingevuld.

De poll sluit aan bij de consultatie over het gebed, die de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie op 10 oktober hebben gehouden. Verschillende mensen uit het maatschappelijk leven hebben hun visie gegeven op het gebed. Bara van Pelt van het IKON-Pastoraat was voorzichtig en wilde vooral de heiligheid van het gebed recht doen. Kees Waagmeester van de zingeving bij de PvdA noemde het belangrijk dat men bij het bidden voor een ander in ieder geval de persoon in kwestie ook zou informeren en René Paas van het CNV verwoordde hoe hij persoonlijk geroerd was toen hem als voorzitter van de vakbond in een publieke bijeenkomst kracht werd toegebeden.

De nieuwe poll is inmiddels op de site geplaatst. Over de wenselijkheid als kerken te spreken over de financiële crisis in de wereld. Tijdens een bijeenkomst in Drachten georganiseerd door de plaatselijke Raad van Kerken waren er nogal wat mensen die aandrongen op meer publieke stellingname in dezen. Verschillende kerken zijn relatief terughoudend. Bij de Raad van Kerken komen de keuzes op financieel terrein onder meer aan de orde bij de werkgroep Arme Kant van Nederland / Eva. Maar als je wilt kan je natuurlijk nog meer zeggen. Hoe wenselijk vindt u dat voor de kerk in het algemeen? En u kunt daarbij natuurlijk ook denken aan de plaatselijke gemeenten en parochies. Hardop meespreken over de financiële crisis? Of wachten tot er goede analyses liggen? Of het thema overlaten aan economen? U mag het zeggen.

 

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl