Onderzoek Bed Bad Brood

Rapport 'Valse hoop of bittere noodzaak' onderstreept belang van Bed-Bad-Brood.

Het stopzetten van opvang leidt er niet toe dat mensen eerder uit Nederland vertrekken. Die conclusie kan worden getrokken uit een landelijk onderzoek naar de effecten van ‘bed-bad-brood’-opvang. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Amnesty International en de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS), lid van de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken.

Niet alleen heeft stopzetten van opvang geen enkel effect als het gaat om het bespoedigen van vertrek: het heeft een uitgesproken negatief effect op de gezondheid van mensen. Daar waar 24 uur onderdak en toegang tot zorg wordt geboden gaat het stukken beter. Met mensen zelf èn met de uitstroom naar een legaal bestaan - hier of elders. Sleutelfactoren zijn: stabiliteit, rust, privacy en ondersteuning door gespecialiseerde organisaties die mensen helpen weer zelf regie te nemen in hun leven.

Meer informatie: Het bericht van Amnesty International 'Opvang van mensen zonder verblijfsrecht is bittere noodzaak', gepubliceerd bij het verschijnen van het rapport d.d. 30 mei 2017.

Bron: INLIA, www.inlia.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl