Haarlem, 21 september 2017: Week voor de ontmoeting

Van 21 september - 1 oktober 2017 is de jaarlijkse ‘Week voor de ontmoeting' – Kom Erbij! Heel veel organisaties, waaronder kerken, in Haarlem-Noord en Haarlem-Centrum hebben daar de afgelopen jaren aan meegedaan. Dit jaar sluiten ook Oost en Schalkwijk aan. De gemeente Haarlem heeft dit jaar uitgeroepen heeft tot ‘Jaar van de ontmoeting’. Daarom is er een nog uitgebreider programma dan voorgaande jaren. Het zou mooi zijn als de kerken in Haarlem daarbij aansloten. Van ‘ontmoeting’ weten wij immers ook wel iets.

Zaterdag 23 september is het ook ‘burendag’. Het lijkt ons mooi als we daar bij aanhaken. Bijvoorbeeld: door de voordeur open te zetten, rondleidingen te houden, zodat de buren eens achter de voordeur kunnen kijken. Of iets te organiseren op de stoep. Koffie, thee, lunch? Of iets met kinderen… De precieze invulling laten we graag aan uw creativiteit over. Of natuurlijk zondag 24 september, rond een kerkdienst.

In het kader van Activiteit in het zonnetje presenteren allerlei maatschappelijke organisaties in de week voor de ontmoeting hun buurtwerk. Eén activiteit, gericht op ontmoeting, wordt extra in het zonnetje gezet. Heel veel kerken doen ook iets voor de buurt. Sluit aan! Overigens, we hebben de afgelopen jaren gemerkt, dat het het beste werkt als nieuwe deelnemers aan kunnen sluiten bij een bestaande activiteit. Bovendien is deze er de week daarna ook weer. Daarom willen we u vragen in de week één activiteit in het zonnetje te zetten. Eén bestaande activiteit die u wat extra aankleedt, waar nog best wat mensen bij kunnen.

Het zou mooi zijn als uw gemeente zowel aan burendag als aan ‘activiteit in het zonnetje’ meedoet, maar u mag ook kiezen. Wij zorgen voor publiciteit, hoe precies is op dit moment nog niet bekend. Als u mee wilt doen, meldt u dan voor 12 juli aan en stuur een korte omschrijving mee van wat u gaat doen, waar, wanneer en voor wie, en de eventuele kosten.

Ter gelegenheid van het Jaar van de ontmoeting Haarlem, kunnen de initiatiefnemers van een straatfeest op burendag in aanmerking komen voor een leuk Burendagpakket! Hiervoor kunnen de buurtbewoners hun straat vanaf 15 juni aanmelden bij info@haarlemontmoet.nl en vanaf 1 september het pakket ophalen bij locaties van DOCK en Haarlem Effect.

Irma Hoorn (DOCK) ihoorn@dock.nl
René van der Rijst (PKN Haarlem-Noord) renevanderrijst@kpnplanet.nl

Kijk ook op de websites: www.haarlemontmoet.nl en www.samentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl