Maastricht, 17 juni 2017: Borders and Bridges

Studenten slaan bruggen tussen mensen en organisaties

Aanstaande zaterdag 17 juni 2017 sluit het Landelijk Beraad Studentenpastoraat (LBS) het project ‘Borders and Bridges’ af in Maastricht. Vijf maanden lang heeft zij in 14 steden studenten uitgedaagd om out of their comfortzone grensoverschrijdingen aan te gaan. In diezelfde maanden heeft zij studenten met succes uitgenodigd om bruggen slaan tussen mensen en organisaties, als handeling en als levensdoelstelling.

Meer dan vierhonderd studenten heeft het LBS laten nadenken over persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen die ons mens-zijn beïnvloeden en bepalen. Volgens haar een hoogstnoodzakelijke aanvulling op de door universiteiten en hogescholen aangeboden wetenschappelijke kennis. De door studentenpastores in verschillende universiteits- en hogeschoolsteden gesignaleerde praktijk is namelijk dat studenten gaandeweg hun studie tegen (grote) levensvragen aanlopen waar de hoger onderwijsinstituten geen aandacht en tijd aan (kunnen) besteden. De betekenis van leven en dood bij verlies van een dierbare, betekenisvolle relaties, carrière en medemenselijkheid, idealen en werkloosheid na studie, faalangst, milieuproblematiek, seksuele geaardheid of ethische kwesties in combinatie met je levensovertuiging.

Tegelijkertijd hebben studenten wel de behoefte aan zinvolle communicatie over deze indringende levensitems. Het veelal vanuit de kerken georganiseerde studentenpastoraat biedt hiervoor de gelegenheid. Aanvullend op de kennisover-dracht die studenten tot wetenschappers vormt, begeleiden studentenpastores studerenden in die aspecten van hun ontwikkeling die hun tot mensen vormt.

Lees verder via deze link [PDF].

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl