Spiegelen in IndonesiŽ

De houding van de Indonesische moslims tegenover de verkondiging en de expansie van het christendom in hun midden gedurende de koloniale periode was in het algemeen gesproken, toleranter en constructiever dan die van de huidige Nederlanders tegenover de komst en de expansie van de Islam in de Nederlandse samenleving. Dat bracht Tom van den End naar voren tijdens de presentatie van het boek 'A history of Christianity in Indonesia', dinsdag 14 oktober in Utrecht. 

Het boek waar het allemaal om begonnen was betreft een Engelstalig overzicht van de Indonesische kerk. Jan Sihar Aritonang en Karel Steenbrink voerden de redactie. Het boek laat zien hoe de christenen met ongeveer 9 procent van de bevolking zich in bijna 500 jaar tijd hebben verhouden en ontwikkeld ten opzichte van andere religies in IndonesiŽ. 

Tijdens de discussie werd op het punt van de verhouding christenen en moslims ook gekeken naar hoe die relatie in IndonesiŽ is ingevuld in vergelijking tot de relaties in Nederland. Inleider Tom van den End wees er op dat christenen in IndonesiŽ een behoorlijke dosis zelfvertrouwen hebben. Dat geeft rust. En daaraan ontbreekt het nogal eens in de Nederlandse samenleving. "In Nederland is geen godsvertrouwen, maar men laat zich leiden door angst".

Freek L. Bakker, lid van de beraadgroep interreligieuze ontmoeting van de Raad, stelde daartegenover dat juist kerken in Nederland de vertaler van de Koran uitnodigen, Kedar Abdolah. Christenen zijn juist nieuwsgierig naar het geloof van islamieten. Hij stelde verder dat juist velen in Nederland niet meer tot een kerk of religie behoren en dat mogelijk daar juist de angst uit voortvloeit. 

Feije Duim van Kerkinactie constateerde dat zending steeds meer een spiegel is voor de kerk in Nederland. Hij noemde het een uitdaging de missionaire ontwikkelingen in dezen in relatie te brengen tot de Raad van Kerken en de daarin participerende kerken.

In IndonesiŽ maakten de kerken in 1965-1975 een bloeiperiode door. Dat was de tijd waarin de overheid het Pancasila verplicht stelde en daarmee iedere IndonesiŽr opdroeg aanhanger te zijn van een religie. Veel communisten kozen voor het christendom. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, vroeg zich in de discussie af of die vanzelfsprekendheid wellicht mede van invloed zou kunnen zijn geweest op de tolerante verhoudingen tussen christenen en moslims onderling. Men was vertrouwd met het religieuze begrippenkader.

Foto's:
Boven links Karel Steenbrink, een van de eindredacteuren van de Engelstaligeuitgave; rechts Thom van den End, die vanuit zendingsoptiek een inleiding hield.
Onder: vele mensen uit de zending en missie waren aanwezig bij de presentatie, onder hen de oud-bisschop van Breda Tiny Muskens.

 

 

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl