Voorbeeldbrief BBB-opvang

Gemeenteraadsverkiezingen en opvang van vluchtelingen

De programma´s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 worden nu al, vóór de zomervakantie begint, opgesteld. Als je als Lokale Raad van Kerken of Vluchtelingenwerkgroep hier nog invloed op wilt uitoefenen, is het nu de tijd!

De Raad van Kerken NL vindt dat geen mens op straat zou moeten staan. Als er in uw gemeente ook dakloze asielzoekers zijn, waarvoor geen opvang is, zou u de verschillende politieke partijen hierover kunnen aanschrijven. In veel gemeenten staat de Bed-Bad-Brood – opvang onder druk. In andere (centrum-)gemeenten wordt in het geheel niet aan Bed-Bad-Brood – opvang gedaan. In verkiezingstijd zal de opvang van asielzoekers vast een agendapunt zijn. Daarom roepen we u op, om in uw gemeente aandacht te vragen voor deze problematiek.

U zou hierbij gebruik kunnen maken van bijgaande voorbeeldbrief. Hierbij is het van belang om na te gaan welke gemeente in uw regio de centrumgemeente in het kader van de daklozenopvang is. De voorbeeldbrief is namelijk gericht aan de centrumgemeente in uw regio die in principe verantwoordelijk is voor het verstrekken van Bed-Bad-Brood-opvang. In deze link kunt u vinden welke gemeente in uw regio de (voor daklozen en BBB-opvang) verantwoordelijke centrumgemeente is:

www.regioatlas.nl/centrumgemeente_maatschappelijke_opvang_beschermd_wonen

Indien u weet dat de problematiek van dakloze asielzoekers zich ook in uw regio voordoet zou u aan de hand van de concept-brief de fracties in de gemeenteraad van de centrumgemeente in uw regio kunnen aanschrijven. Hopelijk met succes!

Download de voorbeeldbrief hier [.doc]

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl