Heerenveen, 14 juni 2017: Mini-symposium Reformatie

Na 500 jaar Reformatie: Wat is er door de oecumene bereikt, hoe gaan we verder?

De Raad van Kerken in Fryslân en het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseren samen met de Katholieke Vereniging voor Oecumene een mini-symposium op woensdag 14 juni 2017 in Trinitas te Heerenveen voor pastores, dominees en andere in oecumene geïnteresseerden.

Aanleiding is de herdenking van 500 jaar Reformatie. We willen echter overwegen wat er inmiddels vanwege de oecumenische samenwerking is bereikt. Tot slot van deze middag en avond vragen we samen zegen over de weg die voor ons ligt als Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede.

Zie voor het gehele programma de bijlage.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl