Arnhem, 25 mei 2017: In verscheidenheid verbonden

Gemeenschappelijke viering Hemelvaart van Migrantenkerken

Traditiegetrouw organiseert het Platform Migrantenkerken op Hemelvaartsdag 25 mei een gemeenschappelijke Hemelvaartviering voor mensen uit alle windstreken. Dit jaar is het thema van de viering In verscheidenheid verbonden. De viering begint om 10.00 uur in de Salvatorkerk, Salvatorplein 274, 6832 AD Arnhem (Zuid, bij winkelcentrum Drieslag). 

Het is het kerkgebouw waar o.a. de Indonesische gemeente PERKI Arnhem Gelderland en de Molukse gemeente KJPIN hun kerkdiensten houden. Beide gemeenten zullen dit jaar gezamenlijk als gastvrouw fungeren. De kerk is vanaf 9.30 uur open en na de viering is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn. De viering wordt voorbereid door het Platform Migrantenkerken Arnhem. De heer ds. Mozes Tahitu, die voorganger is bij PERKI Arnhem Gelderland en KJPIN, zal de viering leiden. Het Platform Migrantenkerken Arnhem is in 2005 opgericht door de oudere migrantenkerken in Arnhem en is een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem.

Het Platform wordt gedragen door de volgende kerkgenootschappen: Armeens Apostolische Kerk Arnhem, Evangelische Broedergemeente Arnhem (EBGA), Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN), Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI) Arnhem Gelderland, Molukse kerk KJPIN en de Waalse Kerk. De Arnhemse rooms-katholieke en protestantse kerken ondersteunen het Platform Migrantenkerken Arnhem.

Foto Salvatorkerk, Arnhem: Reliwiki/André van Dijk 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl