Bed, Bad en Brood en de 4eB

Voor terugkeer naar een waardig bestaan

Op 12 oktober 2016 vond in Rotterdam de eerste conferentie plaats rondom het thema de Bed, Bad en Brood-regeling (BBB). Reden hiervan was het ter discussie staan van de regeling. Sommige politici vinden de voorziening ongewenst, oordelen dat de regeling een aanzuigende werking heeft en vinden dat het terugkeerbeleid steviger moet worden uitgevoerd. Er werden verschillende kanten belicht van de regeling en de situatie van de betrokkenen die er gebruik van maken. Met name de politieke impasse waarmee eind vorig jaar de regeling op losse schroeven kwam te staan, heeft het discours erover nog urgenter gemaakt.

Net voor de kerst werd er dan ook een netwerkbijeenkomst georganiseerd door de gemeente Rotterdam rondom dit dossier. Conclusies uit de conferentie van 12 oktober 2016 werden hier overgenomen: de belangrijkste was de erkenning van de noodzaak tot het starten met de vierde B van begeleiding of de intensivering ervan daar waar al van begeleiding sprake is.

De NAS heeft op haar conferentie d.d. 12 oktober 2016 mede namens haar partners (de Pauluskerk, het Leger des Heils en stichting ROS) de toezegging gedaan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de vierde B te onderzoeken. In februari dit jaar heeft zij dan ook een onderzoek geëntameerd dat door de Stichting Presentie wordt uitgevoerd. Vooreerst is dit gericht op het leren kennen van en aansluiten op de leefwereld van de mensen in de BBB-regeling.

Op 12 april 2017 worden de voorlopige onderzoeksresultaten gepresenteerd en gebruikt als uitgangspunten voor de ontwikkeling van de vierde B. De uitkomsten van de netwerkbijeenkomst zullen verwerkt worden in de definitieve versie. Wij nodigen u hiervoor uit en sturen u ter informatie de samenvatting van de onderzoeksopzet.


Data: 12 april 2017, 13.30 (inloop) tot 17:30 uur
Aanmelden: info@nasrotterdam.nl (dit kon tot uiterlijk 15 maart jl.) 

Nico Adriaans Stichting, Vijverhofstraat 35-37, 3032 SB Rotterdam, tel. 010-413.3929, website: www.nasrotterdam.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl