Buitenpost, 11 juni 2017: 25 jaar geloof en homoseksualiteit

25 jaar Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland

Op zondag 11 juni 2017 viert de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland zijn 25-jarig bestaan met een kerkdienst in de Mariakerk te Buitenpost (Oude Havenstraat 1, 9285 TC Buitenpost). De viering begint om 15.00 uur en aansluitend is er een receptie.

In de roze jubileumviering zullen ds. Gert van Helden (Buitenpost) en ds. Foekje Dijk (Assen) voorgaan en het orgel zal worden bespeeld door Sebastiaan Schippers. De viering heeft als thema ‘Stralen van het ene Licht’. Dit is ook de titel van het jubileumlied dat Sytze de Vries in opdracht van de werkgroep heeft gemaakt. Iedereen is van harte welkom.

U bent tevens van harte uitgenodigd voor de receptie vanaf 16.30 uur in gebouw De Schakel (Voorstraat 15, 9285 NM Buitenpost) waar het jubileumboek ‘Heel de mens’ officieel zal worden gepresenteerd en uitgereikt aan vertegenwoordigers van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Buitenpost, de Raad van Kerken in Fryslân, het Landelijk Coördinatiepunt Kerk en Homoseksualiteit (LKP) en het European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups (Forum LGBT).

Na afloop van de receptie kunt u één gratis exemplaar van het jubileumboek in ontvangst nemen (extra exemplaren voor € 10,- verkrijgbaar).

Namens de Werkgroep, met vriendelijke groet,
ds. Ulbe Tjallingii (secretaris)

Meer informatie: www.werkgroepgh.nl | contact: info@werkgroepgh.nl

Download de uitnodiging hier [PDF]

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl