Biddag voor stropers

Het is een druilerige woensdagmiddag, ik steek het grote marktplein in Amersfoort over en kijk op. In een uiterst langzaam tempo klinken zwaar de kerkklokken van de St.Joriskerk aan De Hof.

Mooi hè, een grote monumentale kerk die steeds verder opgebouwd werd, waardoor de toren meer en meer verzonk in het ten hemel rijzende dak.

Een levendige hervormde kerk aan De Hof, het marktplein, waar vlakbij ooit een Rooms-Katholieke Bisschop resideerde. Een moeder nadert met haar tienerdochter op de fiets. Ik spreek hen aan: “Is er een dienst of een begrafenis.”


Woensdag is het biddag voor gewas en arbeid. De middagdienst is een kinderdienst. Het thema van deze dienst is ‘God hoort! Het bijbelgedeelte dat gelezen wordt, is Genesis 21:1-21. Een moment van bezinning, zomaar tussendoor, van stil zijn en slechts luisteren naar Zijn stem. Wat zal Hij ons dit keer toch te zeggen hebben? Hoofdzakelijk kinderen onder de twaalf jaar met hun moeders. Een enkele jonge vader. Eén ouder echtpaar. En achterin de kerk op een hoekje van de bank zit ik.

We zitten in het koor. De dominee vertelt het verhaal van Abraham, Sara en Hagar. Izak komt voorbij maar ook Ismaël, de aartsvader van de Arabieren. God gaf de uitgeputte Ismaël water toen er nog maar enkele slokjes over waren en zei hem dat hij een groot volk zou stichten. Dat is gebeurd. Joden, christenen, moslims zijn in oorsprong broeders en zusters, halfbroeders en zusters zo u wilt.


Als alle drie de volkeren dat nou eens tot zich zouden laten doordringen….. De kinderen, waaronder adoptiekinderen, waren vol levendigheid aanwezig. De een las voor uit de Bijbel, hakkelend of met zacht stemmetje, maar recht uit het hart. De ander huilde of dreinde wat. En aan het eind kreeg ieder kind die daar om vroeg een muziekinstrument. De Jostiband was er niets bij, maar wat een gezellige viering.

Vlak voor de zegen mochten de kinderen nog een wens doen. Voor ouders, voor vrede, tegen de armoede en oorlog, en een jongetje zei luid en duidelijk: “Voor de stropers!” Tja, als ze er nog zijn, dan zeker om de “stropers” om die tot inkeer te brengen.
Rik Bronkhorst
journalistiek ambassadeur van de Raad van KerkenFoto boven: stil leven uit een andere kerk in Amersfoort, de oud-katholieke kerk op 't Zandt


De Raad van Kerken heeft een speciaal tijdschrift uitgebracht om de vragen van arbeid en zorg te doordenken. Deze vragen komen in het bijzonder aan de orde op biddag, met dankdag en op de dag van de arbeid. Klik hier


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl