Trinitatis in De eerste dag

De zomereditie van ‘De eerste dag’ is klaar. De handreiking sluit aan bij het leesrooster dat de Raad van Kerken uitbrengt. De lezer krijgt per zondag informatie over exegese, achtergronden bij de zondag, en een suggestie voor een verwerking met kinderen. Dan volgt een pagina met rubrieken bij het lutherse leesrooster en de betreffende tijd van het jaar. De zomerperiode loopt van 7 mei 2017 tot en met 20 augustus 2017.

In deze periode valt ook zondag Trinitatis. Dat is op 11 juni 2017, de zondag waarop de Raad van Kerken aan kerken vraagt om een extra (deur-) collecte te houden ten dienste van het landelijke oecumenische werk dat de Raad doet. Er is destijds voor een campagne gekozen rond zondag Trinitatis, omdat het een zondag is die redelijk veel ruimte biedt in het collecteplan van veel gemeenten en omdat het besef van de eenheid van God een directe lijn laat trekken met de verlangde eenheid van de kerken.


De eerste dag geeft bij zondag 11 juni een uitwerking van onder meer Johannes 3, het gesprek van Nicodemus met Jezus. Jezus hanteert in het gesprek een spirituele taal als hij het heeft over ‘geboorte uit water en Geest’. In de kindervertelling gaat het in De eerste dag over een gesprek tussen een jongetje Nick geheten en zijn vader. Het gaat over geboren worden. Eerst gaat het over de geboorte van een ‘gewone’ zuigeling. Dan vraagt Nick door. Hij wil weten hoe een groot mens geboren kan worden, want zijn opa zei laatst, toen hij terugkwam uit de sauna: ‘Ik voel me herboren’. Nick vindt het gek. Het geeft zijn vader de gelegenheid om verdere uitleg te geven: ‘Weet je, soms kan het voelen alsof alles helemaal nieuw is en je alles voor het eerst ziet en je de hele wereld aankan. Misschien bedoelde opa dat’.


De eerste dag heeft allerlei gedichten opgenomen. Bij 11 juni is dat een gedicht van Cees Nooteboom (Uit: Monniksoog. Karaat, Amsterdam, 2016):


Mijn broer afgrond, mijn zuster bergstroom,
mijn moeder riet voor een hut, mijn vader schimmel
op roestbruine rotsen, zijn vader familie van vissen,
watergedaante met longen, net als jij.


Niemand had ons bedacht, wij zaten in het gruis
van de eerste seconde, wij zijn er vanaf
het begin. Pas later kregen wij zielen en mochten
we schrijven. Van ons zijn de woorden


van steen en van water. Nooit hebben wij
onze afkomst verloochend, wij zijn wat er is,
getallen met een niets aan hun einde. Ooit gooide iemand
een steen in het water, die steeds verdere kringen,


nog altijd, zijn wij.

 

De winkelprijs van De Eerste Dag is € 14,75. Abonnementen kunnen worden aangevraagd bij uitgever Boekencentrum, tegenwoordig in Utrecht. Postbus 13288, 3507 LG Utrecht. Tel. 088-700 26 28. Mail: abonnementen@boekencentrum.nl Een abonnement bij machtiging kost € 53,-- per jaar (studenten € 41,--). Een abonnement kan ieder moment ingaan.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl