Zusters hoeder

Het woord 'oecumene' kom je er niet in tegen. Maar de strekking van saamhorigheid tussen mensen is er wel terdege in verwerkt. We hebben het over de glossy 'Hemel' die het Nederlands Bijbelgenootschap in het kader van de Bijbel10daagse heeft uitgebracht.

Onder de noemer 'Ben ik mijn broeders hoeder?' komen diverse broers en zusjes aan het woord. Op de foto Didi en Moira  een eeneiïge tweeling van 27 jaar. Didi: 'Ik heb me altijd zo gericht op het anders-zijn dat ik moet nadenken over onze overeenkomsten'. En: 'We strijden beiden tegen onrecht en zijn geïnteresseerd in politiek'. 

Het blad beoogt een brug te slaan tussen trend en traditie. De glossy is te koop voor vijf euro bij onder meer Albert Heijn, AKO en Bruna. Men verwacht dat kerken het initiatief zullen oppakken en gebruiken voor missionaire activiteiten. Meer informatie is te vinden op www.hemel.nu.

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl