Scherper

Jan van der Kolk uit Voorburg was bij het verkiezingsdebat dat de Raad van Kerken onlangs in Dudok bij het Binnenhof organiseerde. Elf kandidaat-kamerleden vertelden over de doelen die ze op lange termijn stelden. Jan van der Kolk reageerde nadien en vertelde hoe hij de bijeenkomst als bezoeker had ervaren. Hieronder zijn tekst. 


Een mooi initiatief in Dudok, en een zeer goed opgezette dialoogbijeenkomst. En heel mooi, dat er zoveel politici waren die veel lieten zien van wat hen bezighoudt.

Binnen de mogelijkheden die in één avond haalbaar zijn is er veel uitgekomen. En een uitstekende opzet om elk thema in te leiden met een stevige bijdrage vanuit de kerken. Ook elk voor zich prima gedaan.

Waarbij het thema ‘vrede en veiligheid het minste tot zijn recht kwam, omdat alle politici de veilige thema’s daarbinnen zochten. Terwijl de lijsttrekker van één van de grote partijen elders in het land een krachtig pleidooi hield voor het ontwikkelen van nieuwe agressieve wapens… Nogal anders dan de (langere termijn) visie die vanuit de Raad werd neergezet (dank je wel, Kees Nieuwerth). De eerste vragensteller gaf met haar opmerking een schot voor open doel om het onderwerp van vrede en veiligheid direct weer klein te maken.

Toch hield ik op allerlei manieren een gevoel over dat politici ‘ons’ enigszins naar de mond praatten. Veel waardering voor de kerken. En dan is Voordewind de enige die SILA-GBA benoemt. En iemand die ‘werk, werk, werk voorop stelt, en de charitas (het pannetje soep, de kledinguitdeling) in handen legt van de burgers. En activering van asielzoekers en uitgeprocedeerden nog steeds niet mogelijk is. Slechts een enkeling benoemt dat de kerken door de politiek wel erg gemakkelijk als een sociaal vangnet worden gezien waar zij de basisvoorwaarden niet weten te scheppen. Waardering is mooi, maar pas in de concretere actie blijkt wat die betekent.

Ik ben nog niet onder de indruk van de nieuwe partijen en verwacht daar ook weinig staatkundige vernieuwing van. Verder kwam juist ook gisteren het rapport over de rechtsstatelijkheid van een aantal partijprogramma’s en daar werd ik bepaald ook niet vrolijk van. Prominente partijen als lijstaanvoerders van zeer dubieuze voorstellen om de rechtsstaat verder te ondergraven. En dan kom je met waarden ook niet zo ver. Ik hoorde niemand van de aangesprokenen daar iets over zeggen.

Zie voor het volledige rapport.

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl