Ritueel bij verhuizing

Een ritueel bij het betrekken van een nieuw huis komt in een groeiend aantal tradities voor. Dat werd duidelijk bij de Friese Raad van Kerken op woensdag 23 september. 

Na een overzicht van de algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland van activiteiten (klik hier) sprak de vergadering over de positie van de jongvolwassenen in de kerk. Jongvolwassenen hebben bij hun bevestiging als ambassadeur van de Raad van Kerken gezegd dat ze steun beleven aan rituelen. De Friese Raad haakte daar op in. Je kunt expliciet rituelen zoeken om de jongvolwassenen te bereiken. Een zegen bij een verhuizing kan zo'n ritueel zijn.

Vicaris-generaal mgr. Leo van Ulden o.f.m. bracht naar voren dat het een herkenbaar gebruik is in de Rooms-Katholieke traditie om een huis te zegenen bij een verhuizing. De priester loopt de verschillende kamers langs en spreekt een zegen uit passend bij de bewoners. De grondgedachte is dat je leeft onder een open hemel. Hij lichtte de praktijk toe door te wijzen op de joodse traditie waarin bijvoorbeeld een mezoeza bij de deur hangt, waar de passant even de hand op legt en een gebed uitspreekt alvorens over de drempel te gaan.

Ds. Margriet Eekels uit Ureterp vertelde dat zij in haar protestantse werk een soortgelijk ritueel kent. Zij past het wel eens toe als mensen een huis verlaten en naar een verpleeghuis gaan. Van Ulden ziet de zegening als een spiegel van datgene wat er zich in een kerkelijke viering afspeelt, zoals het ook in gereformeerde tradities niet ongebruikelijk is om bijvoorbeeld een orgel in huis te hebben waar de kerkelijke muziek in de huiskamer wordt getrokken.

Algemeen bestond in de vergadering het gevoelen dat het zinvol is als kerk bij scharniermomenten aanwezig te zijn. Gelet op de pastorale herkenning concludeerde men dat het om een ritueel gaat dat in bepaalde situaties zinvol oecumenisch kan worden uitgebouwd. En dat is ook relatief gemakkelijk, omdat er geen sprake is van een sacrament.

Week van gebed

Er kwamen meer punten aan de orde in de vergadering. Ds. Pieter Boomsma uit Westervoort, werkzaam voor onder meer Agape, onderstreepte in de vergadering het belang van de Week van Gebed om eenheid onder de christenen. Zoals bekend wordt de week gehouden van 18 - 25 januari 2009. De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie werken daarin samen. Boomsma bracht onder meer resultaten naar voren van een enquete in Leeuwarden. Daaruit bleek dat relatief veel mensen met een reformatorische achtergrond de bijeenkomst bijwoonden. De meesten kenden de gebedsweek vanuit een folder (52 procent) of vanuit een kerkblad (32 procent).

Kerkendag Heerenveen

De Friese Raad van Kerken heeft in 2008 een kerkendag gehouden in Sneek. Het is de bedoeling dat er over vier jaar weer een kerkendag plaatsvindt. Dit keer vanuit Heerenveen. Ter vergadering werd ook teruggekeken op het zogenaamde Tsjerkepaad, een actie waarin liefst 200 kerken hun deuren openzetten gedurende de zomermaanden. De Raad kon vaststellen dat er een groeiend aantal bezoekers is, ook van buiten de regio.

Samen-Doe-Dag

In de vergadering werd tenslotte aandacht gevraagd voor de Samen-Doe-Dag, een tweejaarlijks initiatief. De gedachte is dat men samen met een parochiaan of gemeentelid met een verstandelijke beperking naar zo'n dag toegaat. Op zo'n dag doe je allerlei samen; je maakt muziek, je danst, schildert, je houdt je bezig met kleien enzovoort. De Samen-Doe-Dag is op zaterdag 8 november in het kerkelijk centrum 'De Hoeksteen' in Leek. Verschillende instanties uit het noorden organiseren het evenement. Men moet zich vooraf opgeven bij mevr. A. Altena, Mosheide 11, 8471 VS WOLVEGA.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl