Gebed

De plenaire vergadering van de Raad van Kerken wordt in de regel geopend met een korte viering, waarin woord, lofprijzing en gebed een plek krijgen. Tijdens de vergadering op 8 februari ging het over populisme. In dat kader reikte mgr. Hans van den Hende de raad een gebed aan als opening voor dialoog en als tekst voorbij de angst. Hij ontleende het gebed aan het dagboek van de heilige Faustina, en de tekst speelde een rol tijdens de wereldjongerendagen in Polen. Het gebed werd hardop gebeden door alle raadsleden.


Help mij, o Heer,

dat mijn ogen barmhartig mogen zijn, zodat ik nooit op grond van de uiterlijke schijn zal verdenken of veroordelen, maar weet te ontdekken wat mooi is in de ziel van mijn naaste en hem te hulp kom;


dat mijn oren barmhartig mogen zijn, zodat ik acht mag slaan op de noden van mijn naaste en mijn oren niet onverschillig zijn voor de pijnen en het gekerm van mijn naaste;


dat mijn tong barmhartig zal zijn, zodat ik nooit negatief over mijn naaste zal spreken, maar een woord van troost en vergeving zal hebben voor allen;


dat mijn handen barmhartig mogen zijn en gevuld met goede werken;


dat mijn voeten barmhartig zijn, zodat ik mij zal haasten om mijn naaste bij te staan en mijn eigen vermoeidheid en afmatting overwin;


dat mijn hart barmhartig mag zijn, zodat ik zelf alle lijden van mijn naaste mag voelen.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl