Raad van Kerken Fryslan: Stichting Bootvluchteling

Ongetwijfeld heeft u de beelden gezien of de verhalen gelezen over vluchtelingen die momenteel in de vrieskou van Griekenland moeten overleven. Wij als Raad van Kerken Fryslân willen daarom een oproep doen aan alle kerken en geloofsgemeenschappen in Friesland om een donatie te geven aan Stichting Bootvluchteling.

Stichting Bootvluchteling is een vrijwillige organisatie die zich dagelijks inzet voor de mensen op de vlucht. Momenteel klinkt er van hen uit een noodoproep. Op hun website staat te lezen dat “door de extreme weersomstandigheden op Lesbos de medische spreekuren van Stichting Bootvluchteling in kamp Moria overuren draait. Dagelijks zien zij zo’n 70 zieke patiënten. De medicatievoorraad, waaronder antibiotica en paracetamol, gaat er snel doorheen. Vluchtelingen kampen met onderkoelingsverschijnselen en virusinfecties. Door het koude weer is hun weerstand laag. Hulp is heel hard nodig. […] Na de natte sneeuw is kamp Moria nu veranderd in een grote modderpoel. Vluchtelingen slapen in natte ondergelopen tenten. Anja Holwerda, medisch coördinator Stichting Bootvluchteling vanuit kamp Moria: “De kou maakt mensen lethargisch. Er is nauwelijks een mogelijkheid kleding van vluchtelingen te drogen door de constante natheid.” […] Zo’n 5000 mensen verblijven in een kamp dat geschikt is voor 700 mensen. Hierdoor zijn vluchtelingen genoodzaakt te slapen in kleine koepeltentjes in plaats van officiële tenten van de UNHCR. Het is geen keuze van de mensen zelf om in dunne tentjes te slapen, er is geen andere mogelijkheid.”

Zie voor meer informatie: http://bootvluchteling.nl

De Raad van Kerken Fryslân wil niet stil afwachten en toekijken. Natuurlijk is er misschien meer mogelijk om met elkaar te doen, dan horen we dat graag van u. Voor nu willen wij u vragen gehoor te geven aan de noodoproep van Stichting Bootvluchteling door een donatie over te maken op rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37, t.a.v. Stichting Bootvluchteling, RSIN: 855164621, BIC number: RBRBNL21 REGIOBANK.


Met een hartelijke groet en vrede,
Namens de Raad van Kerken Fryslân,

Saapke v.d. Meer, lid namens de Doopsgezinde Gemeente;
Margarithe Veen, voorzitter en lid namens de Protestantse Kerk in Nederland.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl