Van havik tot vredesduif

Edy Korthals Altes was van 1990 tot 1996 voorzitter van de sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken in Nederland. Hij is inmiddels ver voorbij de negentig jaar (geboren in 1924 in Vught). En hij heeft nu gedaan wat veel Nederlanders van plan zijn te doen: Hij schreef zijn memoires. Ze zijn onlangs verschenen bij uitgeverij Aspekt onder de titel: ‘Van havik tot vredesduif’ en de ondertitel: Diplomaat tijdens de Koude Oorlog.

Hij belt zelf op ter begeleiding van zijn uitgave. Zoals meer mensen op leeftijd heeft hij zijn kwaaltjes. Maar vertellen over het boek zal wel gaan, laat hij weten.

Cruciaal in het leven van Edy Korthals Altes is ongetwijfeld het jaar 1985. Hij brengt zijn glanzende carrière in gevaar door een artikel te laten plaatsen in een landelijke krant. ‘Er was een toenemende spanning tussen enerzijds de beperkingen die inherent zijn aan mijn functie en anderzijds mijn verlangen naar het herwinnen van mijn vrijheid’. Wat bracht deze ervaren diplomaat tijdens de koude oorlog tot een publieke stellingname tegen de wapenwedloop die leidde tot zijn terugtreden als ambassadeur in Madrid? ‘Mij ging het vooral om een kentering van de wapenwedloop. Voortzetting daarvan zou onherroepelijk leiden tot de vernietiging, niet alleen van onze civilisatie, maar van een groot deel van de mensheid’. Het was de tijd, zo meende hij, voor ‘een krachtig Nee tegen de dreigende toename van de collectieve waanzin die zich van onze wereld meester maakte’. Je kan niet op vrede aansturen door voor meer bewapening te kiezen, aldus Edy Korthals Altes.


Wie van plan is het boek van Edy Korthals Altes aan te schaffen, kan dat beter op korte termijn doen. Want het boek is niet alleen een persoonlijk getuigenis, een biografie, hij geeft tegelijk zijn visie op het hier en nu. Het is toekomstgericht, schrijft de uitgever. En daarin kan je merken dat hij niet is opgehouden de actualiteit tot zich te nemen en er stelling in te kiezen. Dat was al zo, toen hij zijn lidmaatschap van het CDA uiteindelijk meende te moeten beëindigen toen de partij met de PVV in één regering ging zitten. Dat zie je ook aan zijn visie op Europa en visie op de NAVO. Hij noemt het een pijnlijke vergissing dat de NAVO zich is gaan uitbreiden richting Rusland. ‘De huidige verhouding met dit grote buurland aan de Oostgrens van de EU is hoogst onbevredigend. Derhalve is het voor Nederland en Europa van groot belang dat zo spoedig mogelijk een proces van toenadering wordt ingezet, met als uiteindelijk doel een breed samenwerkingsakkoord’. En wat Europa betreft kan de eenheid niet snel genoeg worden doorgezet. ‘Een grotere besluitvaardigheid van de Europese Unie is een voorwaarde voor het vervullen van een verantwoordelijke rol in een woelige wereld’.


Edy Korthals Altes schrijft ook over de bronnen van zijn eigen spiritualiteit. De wortels van zijn godsvertrouwen. En het belang van inspirerende voorbeelden. Wie weet kan hij zelf voor sommige lezers zijn wat hij van anderen heeft ontvangen als hij schrijft: ‘Van groot belang is uitzien naar inspirerende mensen. Zij kunnen aangeven welke elementen voor hen zelf richtinggevend zijn geweest. Het is daarmee als met het varen in onbekende wateren. Luisteren naar iemand in wie we vertrouwen hebben en die ons op grond van lange ervaringen wijst op de veilige en onveilige bakens’.


Het boek ‘Van Havik tot vredesduif’ is uitgegeven door Uitgeverij Aspekt, het telt 228 pagina’s en kost € 18,95.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl