Wijffels ziet winst breder

'Je moet zo nu en dan de stilte en de leegte aandurven, een kwartiertje mediteren om bij je Zelf te komen'. Dat zegt Herman Wijffels, de architect onder het huidige kabinet, in de publicatie 'Tel uit je winst!' van de Remonstrantse Broederschap. De Remonstrantse Broederschap wil tijdens de Beraadsdag op 14 maart 2009 ingaan op de vragen van een rechtvaardige en duurzame economie. Ter voorbereiding is de brochure uitgebracht. Er wordt ingegaan op handel, technologie en spiritualiteit steeds in verbondenheid met de economie. Herman Wijffels komt uitvoerig aan het woord in de bundel. Hij pleit voor momenten waarop je tot jezelf kunt komen. 'Je kunt ook best mediteren op je racefiets of op de mountainbike, het hoeft helemaal niet in ingewikkelde verhoudingen'. En: 'De enige uitweg is de weg naar binnen'. 

Wijffels zegt dat hij zijn handelen ziet als een evolutionair proces. De hoofdlijn van die evaluatie is dat wij ons in toenemende mate bewustzijn van onze werkelijke aard. "De laatste jaren ben ik meer de eenheid van alle leven gaan beseffen. Alle leven maakt deel uit van één groot samenhangend systeem. Er zijn momenten in het leven waarop die eenheid zich plotseling manifesteert. Toen ik zeven, acht jaar was en in Zeeland woonde, had ik zo'n ervaring die me altijd is bijgebleven. Een soort kosmische ervaring bij het luisteren naar het kwinkeleren van de leeuweriken. Zo'n zelfde ervaring overkwam me twee jaar geleden in Afrika temidden van een overweldigende natuur".

Wijffels stelt vast dat duurzaamheid bij veel bedrijven tot de kernprocessen behoort. Hij noemt het een grote stap, omdat het maatschappelijk ondernemen tot nu toe nog vaak in de periferie zat. Het gaat om meer dan het materiële, het rationele en het mechanistische. Als rooms-katholiek gelovige heeft hij veel aan de traditie van zijn kerk. Sommige encyclieken en bijbelverhalen helpen daarbij. Een schitterend beeld noemt Wijffels dat van de 'weidegenoot'. "Weidegenoot geeft onmiddellijk een sociale en een ecologische context. Je moet de weide na jou achterlaten voor je weidegenoten, op dezelfde manier als je haar zelf zou willen aantreffen. Dat betekent in de praktijk respect voor zowel die naaste als voor de natuur. Zo'n begrip inspireert me. Want de intergenerationele solidariteit zit er al in besloten".

Wijffels verwijst naar het verhaal van twee steenhouwers. De eerste doet zijn werk om de kost te verdienen, de tweede bouwt een kathedraal. De eerste wordt dus extern gemotiveerd. De tweede intern: hij levert zijn bijdrage aan en groter geheel en dat hij daarmee ook nog eens de kost verdient, is een bijproduct. "In veel bedrijven zijn doel en middel met elkaar verwisseld. Winst, en dan vaak ook nog van een merkwaardig hoog niveau, wordt in grote bedrijven nogal eens als enige doel gezien. Terwijl het alleen maar een middel, een randvoorwaarde is. Het mag niet je enige kompas zijn".

De keus van de Remonstranten om het thema van de rechtvaardige en duurzame economie op de agenda te zetten sluit aan bij het in 2006 door de Wereldraad aangeboden AGAPE-document. Het woord AGAPE staat voor: Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth. Het is de uitdaging om een alternatieve manier van leven en gemeenschap te creëren waar alle volken recht gedaan wordt. De zorg bestaat dat bij de proclamatie van een neoliberale moraal de sterke landen in het noorden alle grondstoffen naar zich toetrekken, terwijl de zuidelijke landen uitgesloten blijven worden.

Met de brochure proberen de Remonstranten de veranderingen, zoals ambassadeur voor de oecumene Joost Röselaers verwoordt, de verandering in de eigen omgeving in te zetten. Hij noemt als inspirerend voorbeeld de Noorse Lutherse Kerk. Deze heeft de overheid opgeroepen de staatsschulden van arme landen te saneren; en de kerk roept om om bij te dragen aan een nieuw wereldwijd economisch systeem dat gebaseerd is op solidariteit en betrokkenheid.

Informatie over de brochure en de werkdag: www.remonstranten.org.
Een Nederlandse vertaling van AGAPE: www.stichtingoikos.nl

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl