Parkstad Limburg, 3 maart 2017: Gebedswake

Op de eerste vrijdag van maart, 3 maart, organiseert de Raad van Kerken Parkstad weer een gebedswake. Sinds 2015 wordt in Parkstad (een bestuurlijk samenwerkingsverband in Zuidoost-Limburg, met in totaal 255.000 inwoners, tussen de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken) een paar keer per jaar een dergelijk samenzijn gehouden om stil te staan bij de nood van de wereld, dichtbij en veraf en om te bidden voor mensen en situaties die ons persoonlijk ter harte gaan. Dat kan hardop of in stilte. Wie wil kan daarbij ook een kaars opsteken, als een teken van hoop in een donkere wereld.

Deze datum is gekozen vanwege de combinatie met de jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag. Deze internationale dag van gebed heeft immers een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2019 zal de Europese conferentie worden georganiseerd door Nederland. Hoe meer gebeden op deze dag, hoe beter.

Tijdens ons gebedsuur in Parkstad zullen we ook de mensen in de Filippijnen (het land van waaruit teksten voor deze Wereldgebedsdag werden aangedragen) een plaats geven. We realiseren ons tevens, dat de Vastentijd net is begonnen. Daarbij passen inkeer, boete, bezinning en verzoening. Juist ook dan mogen we geloof delen en hoop, die wij ontvangen van God.

Locaties: gebouw Leger des Heils, Horizonstraat Treebeek en S. Andreaskerk, Palestinastraat Heerlerbaan
Tijd: 19.00 uur – tot ongeveer 20.00 uur.
Na afloop worden koffie en thee geschonken en is er gelegenheid wat na te praten.
Van harte welkom!

Zie ook: www.raadvankerkenparkstad.nl

Foto: Beeldbank PKN.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl