Doorn, 1 maart - 12 april 2017: Bewust naar Pasen

Vastentijd, Lijdenstijd, Veertigdagentijd: verschillende benamingen voor en belevingen van de zes weken voor Pasen. De Doornse Raad van Kerken organiseert in 2017 voor de negende keer het oecumenisch vastenproject ‘Bewust naar Pasen’. Vanaf Aswoensdag, 1 maart 2017, worden op de woensdagavonden bijeenkomsten georga-niseerd om samen op weg te gaan naar Pasen. We starten de bijeenkomsten met een gezamenlijke vastenmaaltijd, waarna ruimte voor bezinning en gesprek. 

Elk jaar wordt een thema gekozen om ons bij die bezinning op weg te helpen. Dit jaar is het thema: 'Verbondenheid’. De inspiratie hiervoor komt uit de ‘10 stappen naar gemeenschap’ van Jean Vanier, oprichter van de Ark Gemeenschappen. “In de Ark gemeenschappen leven mensen met en zonder verstandelijke beperking samen. Iedereen is waardevol en we hebben elkaar nodig. We helpen elkaar en leren van elkaar. Vertrouwen in God en in elkaar vormt de basis voor een betekenisvol samenzijn. Vriendschappen verrijken ons leven,” aldus vertegenwoordigers van deze organisatie.

We kiezen per avond een deelonderwerp uit de stappen naar gemeenschap: groeien naar het doel van gemeenschap, leren omgaan met sympathie – antipathie, wederzijds vertrouwen, zijn zoals je bent, vergeving, eigen gaven gebruiken. Vaste elementen van onze avonden zijn een eenvoudige maaltijd, voordracht, bezinning, ontmoeting en een avondgebed.

Het project Bewust naar Pasen wordt namens de Raad van Kerken te Doorn georganiseerd door de werkgroep ‘Bewust naar Pasen’.

Lees het programma van de avonden en hoe u zich kunt aanmelden in de folder [PDF]

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl