Ede, 22 januari 2017: Interreligieuze Viering

Onder auspiciën van de Raad van Kerken Ede zal er op zondag 22 januari 2017 om 15.30 uur een Interreligieuze Viering plaatsvinden in De Open Hof, Hoflaan 2, Ede. Deze dienst is de afsluiting van de Week van Gebed, die vanaf 15 januari as. wordt gehouden in diverse kerken en Moskeeën in Ede. 

Het thema van deze dienst is 'Verzoening' en de voorgangers zijn de Imam van de Al Mouahidin Moskee en dominee Hans Reedijk. Na de (bijzondere) Interreligieuze Viering op 4 september 2016 in Kerkelijk Centrum Emmaüs samen met de Grote Turkse Moskee en een geweldig bezoek vanuit Bespreek het Samen en de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken in de Marokkaanse Al Mouahidin Moskee, rees bij de werkgroep Vieringen van de Open Hof het idee om samen met de Marokkaanse gemeenschap een Interreligieuze Viering te houden.

Tijdens de voorbereidingsgesprekken kwam al snel aan het licht dat er naast belangrijke verschillen in het geloof van Moslims en Christenen er toch ook erg veel overeenkomsten zijn. Samen willen wij juist kijken naar dat, wat ons bindt: de hoop op een vreedzame samenleving met onderling respect voor het anders zijn van de ander.

Wij geloven, Moslims en Christenen, dat haat en geweld niet het laatste woord hoeven te zijn. Samen moeten wij zoeken naar een goede manier om met elkaar te leven, die van hoop op een betere toekomst. Een toekomst, waar we samen in vrede met elkaar kunnen leven. Dat willen wij gezamenlijk uitdragen door middel van deze Interreligieuze Viering. U bent dan ook van harte uitgenodigd dit mee te vieren!

Werkgroep Vieringen van de Open Hof, het bestuur van de Al Mouahidin Moskee en de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken Ede.

Meer informatie: www.raadvankerkenede.nl

Download het programma hier [PDF].

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij:
Karel de Krijger: karel@kjdekrijger.nl (werkgroep vieringen Open Hof);
Mariëlle Jellema: info@bespreekhetsamen-ede.nl;
Erna Hulstein-Heinsdijk: w.hulstein3@upcmail.nl (werkgroep Pluriforme Samenleving).

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl