Leidschendam-Voorburg, 23 januari 2017: Nieuwe buren welkom heten

De Interkerkelijke Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg gaat een maatjesproject beginnen voor statushouders die in onze gemeente gehuisvest worden. Vluchtelingenwerk verzorgt met behulp van coaches de eerste opvang en de regelzaken. Maar de coaches hebben geen tijd voor ander contact.

En wat verwachten we van een sociaal maatje?
Het gewone menselijke contact met statushouders, hen wegwijs maken in onze samenleving, hen het gevoel geven dat ze erbij mogen horen, dat ze welkom zijn. Om meer informatie te geven organiseert de werkgroep twee bijeenkomsten waar enkele statushouders, de gemeente en leden van de werkgroep toelichting geven wat het maatje zijn inhoudt en hoe we het gaan regelen. Dan kunt u zich ook opgeven.

De bijeenkomsten zijn op maandag 23 januari om 20.00 uur in de Dorpskerk in Leidschendam en woensdag 25 januari om 20.00 uur in de Voorhof bij de Oude Kerk van Voorburg. Een klein stukje van uw tijd, goud waard voor iemand die nieuw hier komt wonen!

Meer informatie: http://kerkpleinleidschendamvoorburg.nl/nieuwe-buren-welkom-heten

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl