Vertrouwen in Geneve

Een duidelijke meerderheid van de mensen die deze site bezoeken is tevreden over het centrale kantoor van de Wereldraad. Of nauwkeuriger misschien, 63,4 procent van de bezoekers voelt er weinig voor om het centrale kantoor van de Wereldraad op te heffen en te vervangen door zes kleinere kantoren.

Dr. Albert van den Heuvel deed die suggestie bij het twaalfde lustrum van de Wereldraad in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 19 augustus. Hij zou liever zien dat er kleinere kantoren zouden komen, zodat de mensen die daar werken meer aansluiting zouden kunnen vinden bij wat mensen op een bepaald continent beweegt. Een derde van de stemmers (32,6 procent) is het met Van den Heuvel eens. 3,8 procent vindt eigenlijk iedere vorm van een kantoor overbodig. In totaal hebben 52 mensen gestemd.

De nieuwe poll gaat over het gebed. Op 10 oktober zal er een consultatie zijn over het gebed. Aanleiding is de presentatie van het materiaal voor de week van Gebed om eenheid voor de Christenen, die plaatsvindt van 18 tot 25 januari. De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken hebben de handen ineen geslagen en starten samen een publiciteitscampagne om nog meer plaatselijke kerken er toe te bewegen mee te doen met de week van Gebed om eenheid.

De campagne begint in Nijkerk met inbreng van drie mensen uit het maatschappelijk leven die kort een presentatie verzorgen over de vraag of het gebed er maatschappelijk toe doet. René Paas van het CNV, Kees Waagmeester van Trefpunt (PvdA) en Bara van Pelt (Ikonpastoraat) gaan in op de vraag of het gebed maatschappelijk effect heeft. U kunt zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl als u de consultatie wilt bijwonen.

Maar voordat zij de microfoon krijgen is het woord aan de bezoekers van de site. Heeft het gebed effect, omdat God zich laat beïnvloeden door wat de bidder formuleert? Of bent u voorzichtiger en zegt u dat het mogelijk enig effect heeft, bijvoorbeeld doordat de bidder zichzelf beter kan concentreren? Of vindt u dat het gebed en de maatschappij twee zaken zijn die los van elkaar bestaan. U mag het zeggen.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl