Kerkproeverij 2018


Actuele campagne

De Raad van Kerken voert in 2018 opnieuw een campagne van Kerkproeverij. Gemeenten die willen meedoen kunnen zich daarbij aansluiten. De landelijke campagne loopt uit op een kerkdienst op zaterdag 15 of zondag 16 september. Pastores, kerkenraden, parochiebesturen beslissen plaatselijk zelf of ze zich bij het initiatief willen aansluiten en of ze te voren hun eigen gemeenteleden oproepen om op 15 of 16 september iemand mee te nemen naar de kerk. 

De Raad van Kerken werkt samen in 2018 met diverse partners, zoals MissieNederland, Zalige Zalm, Alpha, IZB, KRO-NCRV, EO en natuurlijk de kerken. De verschillende kerken spelen een cruciale rol. Zij moeten hun eigen achterban motiveren en uitleggen wat de campagne behelst. Om een goede focus te krijgen organiseren de verschillende partners op vrijdag 6 april 2018 een inspiratiedag, waar plaatselijke initiatiefnemers ideeën aangereikt krijgen, zodat ze direct na de zomer de actie plaatselijk goed kunnen implementeren. Het gaat daarbij niet alleen om mensen feitelijk anderen te laten uitnodigen om een keer mee te gaan naar de kerk. Het gaat ook om een andere cultuur binnen de kerken; van een wat afwachtende houding naar een cultuur waarin het vanzelfsprekend is anderen mee te nodigen naar de kerk. De inspiratiedag vindt plaats bij de KRO-NCRV in Hilversum, op zichzelf al een inspirerende omgeving.

Medewerking 

Er zijn talloze mensen die meewerken aan deze inspiratiedag. Bisschop Gerard de Korte (Rooms-Katholieke Kerk) en  scriba René de Reuver (Protestantse Kerk) laten zich interviewen over het thema. Prof. dr. Stefan Paas, hoogleraar. Paas is gevraagd om een verdiepende inleiding rond nieuwkomers in de kerkdienst. Hij denkt na over de vraag: Is er zoiets als een theologie van de uitnodiging?

Natuurlijk komen ook de praktische kanten van de kerkproeverij volop aan de orde. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, gaat in op de ervaringen met de eerste editie van Kerkproeverij. Leo Fijen van de KRO/NCRV en tevens directeur van uitgeverij Adveniat, bevraagt iemand vanuit de kloosterwereld over de gastvrijheid. En de diverse deelnemende organisaties verzorgen workshops om de eigen ideeën van de bezoekers verder aan te scherpen. Best practices, de rol van gebed, het belang van nazorg en de rol van effectieve communicatie in voor- en natraject komen daarbij aan bod.


Meer informatie en een aanmeldmogelijkheid voor de inspiratiedag van 6 april is te vinden op www.kerkproeverij.nl. Deelname is gratis, er zal wel een collecte worden gehouden ten dienst van de campagne voor Kerkproeverij. 


Terugblik

Ruim 450 kerken hebben gemeld dat ze op 9 of 10 september 2017 hebben meegedaan aan de eerste Nederlandse Kerkproeverij, een actie waarbij kerkgangers anderen (vrienden, kennissen, buren, collega's) uitnodigen om eens mee te gaan naar een dienst in hun vaste godshuis, om daar van geloof en kerkgemeenschap te ,,proeven''. Vermoedelijk ligt het feitelijke aantal (dus inclusief de gemeenten die zich niet officieel hebben aangemeld) tussen de 800 en de 1000. Deze eerste Kerkproeverij was een initiatief van de Raad van Kerken en werd ondersteund door 22 kerkgenootschappen.

Om een idee te krijgen van de ervaringen iets over Bolsward en iets over Doorn. 

In de Brandsmaparochie in Bolsward mocht pastoor Arjen Bultsma naast 100 ‘gewone’ kerkgangers ook 40 gasten verwelkomen. Na de mis volgde een bijbelse proeverij met o.a.  cake uit de tijd van de bijbel, Syrisch brood, druiven en olijven. De gasten kregen een goodiebag mee met wat te lezen en wat te proeven. Voorzitter Henny Brouwer van de Zalige Titus Brandsmaparochie in Bolsward vertelt dat de kerkganger het lastig vonden om mensen uit te nodigen naar de mis, maar na afloop waren er vooral  enthousiaste reacties vanwege de bijzondere ervaring.


Bij de protestantse Maartenskerk in Doorn meldde zich zondagmorgen zo’n 75 gasten extra naast de eigen gemeente van 150 bezoekers. Naast de gewone kerkliederen schalde ook het Morning has Broken van Cat Stevens door de kerk en kon door de bezoekers van de protestantse dienst rond de gebeden een kaarsje worden aangestoken. Dominee Sophie Hofstee van de Maartenskerk had bij de voorbereiding duidelijk rekening gehouden met de gasten. Zo werd vaak uitgelegd wat de betekenis is van het lezen uit de bijbel, het bidden en het houden van een preek. “De meeste bezoekers vertelden mij dat ze ervan genoten hadden, sommigen waren verrast dat er zo’n jonge dominee op de kansel stond”, aldus de 28 jarige dominee Hofstee.


De landelijke Raad van Kerken heeft op basis van een nader onderzoek besloten ook in 2018 een aflevering van Kerkproeverij te organiseren.  


Hieronder vindt u campagnemateriaal wat in 2017 is ontwikkeld. We laten het hier staan, omdat het wellicht ook behulpzaam kan zijn bij de campagne voor 2018. Het is verder de bedoeling om in het voorjaar een inspiratiedag te houden. Het materiaal wat daarbij hoort, zal hier ook worden aangeboden. 


CAMPAGNEMATERIAAL:

1. Wilt u het logo van kerkproeverij gebruiken? klik hier. (klein / voor drukwerk, of pdf)

2. Wilt u kaarten gebruiken bij de campagne? Klik hier.

3. Wilt u posters gebruiken bij de campagne? Klik hier.

4. Wilt u tips om mensen uit te nodigen? Klik hier.

5. Wilt u een toerustingsboek vanuit de RK-achtergrond? Klik hier.

6. Wilt u een toerustingsboek van Michael Harvey? Klik hier.

7. Wilt u een gratis box met Nieuwe Testamentjes om weg te geven? Klik hier

8. Wilt u suggesties voor meditatie en bezinning (PKN-achtergrond)? Van Wim Hendriks: klik hier; van Sophie Hofstee: klik hier. Wilt u suggesties voor meditatie voorafgaand aan de zondag van de kerkproeverij van Jeroen Herben (Leger des Heils)? Klik  hier voor de introductie en hier voor de uitwerking.

9. Wilt u ideeën om meer dan alleen een dienst te organiseren? Klik hier.

10. Wilt u een promotiefilmpje laten zien voor 9 / 10 september? Klik hier of klik hier (YouTube)
Voor het tweede promotiefilmpje 'Ben jij erbij?': klik hier
Voor een inspirerend voorbeeld van een promotiefilmpje uit Zwolle: klik hier.

11. Wilt u ideeën opdoen hoe u een mystery guest kunt laten observeren? Klik hier (Hillsong Church), klik hier (Uniting Church), klik hier (Haagse kerken) en klik hier (pleidooi Harvey)
 
12. Wilt u meer informatie in algemene zin? Bezoek de website  www.kerkproeverij.nl

13. Wilt u de gratis nieuwsbrief ontvangen? Klik: info@kerkproeverij.nl Op dit mail adres kunt u ook uw kerk aanmelden als deelnemer aan de Kerkproeverij.


14. Wilt u achtergronden lezen in een boek over de initiatiefnemer Michael Harvey? Klik hier voor impressies waarin hij aan het woord komt.


15. Wilt u weten welke kerken er mee doen en wie de landelijke coördinatoren zijn? Klik hier

16. Wilt u een video zien met Michael Harvey in het kader van een geloofsgesprek? Klik hier (KRO/NCRV)

17. Wilt u zien hoe de Amerikanen zich voorbereiden op hun Back to Church Sunday van 2017 (hun editie van Kerkproeverij) en glimlachen om de manier waarop ze humor in hun promotiefilmpjes inzetten? Klik hier

18. Wilt u een theologische discussie over het begrip 'gastvrijheid' lezen? Klik hier voor een reflectie op hoofdstuk 4 'gastvrijheid' van het boek 'Heilige onrust' van Frits de Lange. 

19. Wilt u een liturgische schikking bij Kerkproeverij? Klik hier

20. Wilt u verhalen van mensen rond Kerkproeverij? 
Klik hier voor wie Paul van Geest (rooms-katholiek) zou willen uitnodigen. 
Klik hier voor wie Paulien Vervoorn (evangelisch) heeft uitgenodigd. 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl