Vrede vooral op zondag

Voorgangers in de kerk concentreren hun betrokkenheid bij de vredesweek op de zondagse kerkdienst. Dat is althans het beeld dat naar voren komt uit een enquête die Kerk in Actie hield in samenwerking met vredesorganisatie IKV Pax Christi. Zondag 21 september is het zo ver.

In sommige kerken zijn er oecumenische bijeenkomsten en in een enkele kerk is sprake van interreligieuze activiteiten, zoals een multiculturele maaltijd en een vredestocht tussen kerk en moskee. Uit de reacties blijkt verder dat de jaarlijks toegezonden Liturgiekrant, met suggesties voor kerkelijke vieringen een belangrijke bron van inspiratie is.

Het onderzoek van IKV Pax Christi richt zich met name op predikanten. Vijftig procent van hen besteedt op de een of andere manier aandacht aan de vredesweek. De meesten laten overigens het initiatief bij de doordeweekse activiteiten over aan anderen. 

De kerken kennen een lange traditie als het gaat om de jaarlijkse Vredesweek. De laatste jaren vindt deze plaats in de week waarin ook de Internationale dag voor de vrede wordt gehouden. Dit jaar valt deze door de Verenigde Naties uitgeroepen dag samen met de Vredeszondag (21 september).

De Vredesweek begint dit jaar op 20 september in de nacht van zaterdag op zondag met een op jongeren gerichte 'Nacht voor de Vrede' die gehouden wordt in Club Canvas, Amsterdam. IKV-voorzitter Jan Pronk is op zoek naar een nieuwe generatie vredesactivisten. Met een netwerkcafé waarbij jongeren kunnen 'speed daten' met professionals uit het vredeswerk en met populaire bands hoopt de vredesorganisatie de Vredesweek ook voor jongeren aantrekkelijk te maken en het bewegingskarakter nieuw leven in te blazen.

De raad van kerken in Oegstgeest haalde in de achterliggende week de pers met een nieuw initiatief, waarbij de kerken samenwerken met de plaatselijke overheid. Om het Oegstgeest brede karakter te onderstrepen zijn op diverse toegangswegen spandoeken gehangen met de tekst 'Oegstgeest kiest voor vrede'. Tienduizend gezinnen hebben een kleine affiche ontvangen. En op basisscholen wordt gewerkt met lesmateriaal over vrede.

Vele plaatselijke kerken hebben op de website www.vredesweek.nl hun plaatselijke en regionale activiteiten geplaatst.

Op de foto: Een groep bereidt zich voor op de vredesweek

 

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl