Superrijk

Rik Bronkhorst schrijft af en toe een stukje voor deze website. Hij reageert op nieuws en geeft een persoonlijke interpretatie. Hieronder een bijdrage over armoede, gebed en noodzaak van concreet handelen.

Bidden is niet genoeg.

Deze behoeften: betekenisvol zijn, verbinding met elkaar maken, eerlijk en oprecht zijn en het verlangen naar hoop zijn universeel en schuilen in elk mens. Deze behoeften staan los van religieuze of welke levensbeschouwing dan ook.

Nu zult u zich vast afvragen hoe spirituele zorg er in het alledaagse leven uit ziet:
• Door het geven van liefde en door het maken van een authentieke verbinding met anderen;
• Door niet weg te kijken van leed, maar door het lijden te doorgronden door oprechte steun te bieden en te helpen;
• Door mensen in de ogen te kijken met mededogen en compassie;
• Door te vertrouwen op een toevlucht of op een bron van vrede;
• Door betekenis te vinden in dit leven, in het “hier en nu”.

Deze tekst kwam ik zo maar ergens tegen, bron onbekend, en het greep mij aan. Temeer daar ik onlangs bij het sluiten van het Jaar van de Barmhartigheid een Twitter dispuut had met algemeen secretaris Klaas van der Kamp van de Raad van kerken Nederland over armoede en lege pizzadozen bij het Vaticaan.

Mijn stelling was: “Als die 62 superrijken nu eens hun kennis en geld ter beschikking stellen aan de 3,5 miljard allerarmsten?! Dat zou toch zoden aan de dijk zetten? Klaas ging hier naar mijn idee niet op in en bleef te veel bij massaal bidden voor de goede zaak. Natuurlijk bidden is goed, bittere noodzaak in een wereld die gedomineerd wordt door egodenken. Maar handen aan de schop door praktische solidariteit met de armen lijkt mij realistischer.

Werk en bid, in de meest positieve zin van het woord!

Rik Bronkhorst

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl