Roermond, 13 november 2016: Terugblik op De eerste pleisterplaats

De eerste pleisterplaats van de Estafette 'Als een lopend vuur', die 2016-2017 door heel Nederland heen gehouden wordt, was op 13 november Roermond. 'Sola Scriptura, de Bijbel, léés dat boek', was het thema. Tijdens de startbijeenkomst van het Reformatiejaar in Amsterdam, waar Mgr. H. van den Hende gloedvol sprak over onze oecumenische verbondenheid, was het estafettestokje aan de provincie Limburg overgedragen.

In de welgevulde Minderbroederskerk was een delegatie van de Minahassakerk GMIM uit Indonesië aanwezig (Noord Sulawesi), die inspiratie wilde opdoen voor hun eigen viering van 500 jaar Reformatie met Pasen 2017. Ze werden hartelijk welkom geheten door ds Karin van den Broeke, de preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Veel Rooms-Katholieke genodigden onder wie Mgr F. Wiertz en Mgr E, de Jong waren in Rome, in verband met de officiële afsluiting van het heilig jaar van Barmhartigheid. Onze Oosterburen waren vertegenwoordigd door Ds Bärbel Büssow, Euregio-Synodalbeauftragte. De Indonesische delegatie bestond uit: Steven Kandouw, Rev. Lucky Irvan Rumopa en Steve Liouw.


Tijdens de Reformatie gingen gewone mensen zelf de bijbel lezen. Dat kon, omdat veel Bijbels in de volkstaal van de drukpers rolden. Luthers vertaling, die voortbouwde op het werk van Erasmus, vond gretig aftrek. Vandaag is de Bijbel zelfs het meest vertaalde boek ter wereld en via internet is de bijbel gemakkelijk te downloaden. In Limburg wordt de bijbel door protestant en rooms-katholiek samen met nieuwe aandacht gelezen en besproken in oecumenisch verband. In 2015 is in Heerlen zelfs het wereldrecord Bijbellezen behaald. toen de hele bijbel in ruim 90 uur door 200 mensen non stop is voorgelezen. Alleen door de bijbel (Sola Scriptura) is een bekend motto van de Reformatie.


Het Werkend Drukkerij Museum voor Oude Boekdrukkunst was ter plekke aanwezig, website: http://www.oudeboekdrukkunst.nl. De boekdrukkunst heeft immers een belangrijke rol gespeeld in de Reformatie. Hierdoor was het mogelijk mensen snel te voorzien van Bijbels en andere reformatorische geschriften. Van Plantijn-Moretus in Antwerpen - hèt museum van de boekdrukkunst werden korte filmpjes over het drukproces vertoond.

Tineke Boekenstijn, medeorganisator van de estafette, liet zien, dat de Heilige Schrift voor de reformatoren dé bron van hun geloof was. Natuurlijk zijn er ook andere manieren om God te leren kennen, maar de Bijbel staat bovenaan. Dit oude Boek gaat al eeuwenlang mee en tijden veranderen snel. Je kunt elke Bijbeltekst niet zomaar toepassen op onze tijd. En de bijbel bevat lang niet altijd kant en klare antwoorden op onze levensvragen. Altijd weer moet er ruimte zijn voor gesprek, discussie en nieuw inzicht. In de 16e eeuw was men gewend aan afbeeldingen (gravures, schilderijen, glas-in-loodramen) om de bijbel dichter bij de mensen te brengen. Onze tijd kent veel andere nieuwe mogelijkheden (film, toneel, Sacred Dance, strips, songs en Bibliodrama). Maar de bijbel krijgt pas echt betekenis in ons leven, als we onszelf er in tegen komen. Zij presenteerde de oecumenische Bibliodramagroep Het Leerke getiteld: Stap in de schoenen van... Deze keer die van Maarten Luther. Gemeenten in Noord-Brabant en Limburg kunnen deze activiteit boeken via de website: http://www.hetleerke.com/het-leerke.html


Hoofdmoot van het middagprogramma programma was de speciaal hiervoor gemaakte theatervoorstelling van Ferdinand Borger, in samenwerking met de Limburgse organisten Gerrit Kremer en Roelof Hamberg en de sopraan Marian Hofstra. In drie gedeelten – afgewisseld met muzikale variaties op het Onze Vader- ging Ferdinand vakkundig, speels en actueel op het thema in.

Lees de gehele impressie via deze link [PDF].

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl