Heerlen, 20 november 2016: Barmhartigheid bezongen

Het H. Jaar van de barmhartigheid nadert zijn einde. Ook in het bisdom Roermond is hieraan op diverse manieren aandacht besteed, waarbij met name is geprobeerd de plaatselijke parochies op weg te helpen om barmhartigheid heel concreet inhoud en vorm te geven. Een aantal initiatieven is genomen door een werkgroep vanuit het bisdom, die oecumenisch is samengesteld.

Ook al is straks het H. Jaar afgelopen, natuurlijk betekent dit niet, dat barmhartigheid ook een einde kent. Integendeel. Er is alle reden er meer dan ooit bij stil te blijven staan, ook na 20 november 2016. Ondertussen zijn er in de afgelopen maanden mooie ervaringen opgedaan. Sommige halen de krant, andere niet. Dat is niet erg. Het gaat er immers om, dat mensen elkaar nader komen en laten merken: ik geef om jou.

Op zondagmiddag 20 november as. wordt in het dekenaat Heerlen de barmhartigheid nogmaals belicht, nu zingenderwijs, op initiatief van de Raad van Kerken Parkstad. Zo zijn er psalmen waarin dit thema voorkomt en menig componist heeft zich hierdoor laten inspireren. In de Pancratiuskerk te Heerlen zal het koor Capella Sine Nomine onder leiding van Jo Louppen gezangen van barmhartigheid tot klinken brengen. Daarnaast zullen enkele passende teksten gesproken worden en bespeelt Jo Louppen ook het orgel. Dit samenzijn begint om 16.00 uur. De toegang is vrij; bij de uitgang kunt u een vrije gave geven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in de pastorie, Pancratiusstraat 41.
Van harte welkom!

Download affiche [PDF]

Afbeelding: Raad van Kerken Parkstad.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl